Αγαπητοί επισκέπτες,
 
Στο πλαίσιο αναβάθμισης του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής σε Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, CY-Biiobank, η ιστοσελίδα μας έχει μετοικίσει στις 16 Σεπτεμβρίου, 2020 εδώ:  https://biobank.cy/
Για οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες από εδώ και πέρα αναφορικά με το Κέντρο μπορείτε να επισκέπτεστε τη νέα ιστοσελίδα. 

Our Mission

 Welcome to the Molecular Medicine Research Center (MMRC)

…soon to be upgraded to a Center of Excellence in Biobanking and Biomedical Research ...learn more     

 

 Prof. Constantinos Deltas
 Project Coordinator