• (29 Μάη 2020) – Η Βιοτράπεζα του Κέντρου Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας ανοίγει ξανά τις πόρτες της για το κοινό, μετά και την άρση των περιοριστικών μέτρων για περιορισμό της πανδημίας Covid-19 από την ΚΔ - GR
  • (7 April 2020) – Άρθρο: COVID-19 και Σύγχρονη Ανθρώπινη Παρέμβαση ως Υποκατάστατο της Φυσικής Επιλογής - GR
  • (27 Φεβρουαρίου 2020) – Δελτίο Τύπου - Πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή σε παγκύπριο ερευνητικό πρόγραμμα ανάλυσης του γονιδιώματος των Κυπρίων (ΜΙΤΟΣ-1) - GR
  • (26 Νοεμβρίου 2019) – Kick Off Meeting : Προς Δημιουργία Κέντρου Αριστείας Βιοτράπεζας και Βιοϊατρικής Έρευνας Επόμενης Γενιάς» που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - GR / EN
  • (2014)-  Συνέντευξη στην εφημερίδα Φιλελεύθερος αναφορικά με την έρευνα στην Κύπρο - GR
  • (2013) – Έρευνα σε σχέση με τις κληρονομικές νεφρικές ασθένειες που εντοπίζονται στον κυπριακό πληθυσμό - GR
  • (2012) – Ελληνοκύπριοι, Θαλασσαιμία και Γονίδια - GR / EN
  • (2011) – Θεωρία της Εξέλιξης και η Σύγχρονη Ανθρώπινη Επιλογή ως Υποκατάστατο της Φυσικής Επιλογής - GR
  • (2011) – Έκθεση σε σχέση με το DNA, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα DNA - GR
  • (2009) – Έκθεση αναφορικά με την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Κύπρο - GR
  • (2005) – Το Πανεπιστήμιο Κύπρο ως ένα Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο - GR