Προγράμματα 

Μήνες

Ημερομηνίες προγραμμάτων

Ώρες & Μέρες Προγραμμάτων

Διαγνωστική

Αιτήσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Τέλος Εγγραφής
(δεν περιλαμβάνεται στα δίδακτρα)

Δίδακτρα

Θερινό εντατικό πρόγραμμα 

Ιούλιος - Αύγουστος

22/07/2019 -  16/08/2019

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 14:00

20/07/2019, 10:00

Αίθουσες Α011, Α110, Α111

https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

19/07/2019

€ 20

€250 

Χειμερινό Εντατικό πρόγραμμα 

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος

16/09/2019 -  16/12/2019

Δευτέρα έως Πέμπτη 18:00-21:20

07/09/2019  10:00,

Αίθουσες Α011, Α110, Α111 

https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

05/09/2019

€ 20

€ 400

 Χειμερινό μη Εντατικό πρόγραμμα Σεπτέμβριος - Απρίλιος  16/09/2019 - 13/04/2020 
 Δευτέρα & Τετάρτη ή Τρίτη & Πέμπτη
18:00-21:20
 
07/09/2019 10:00, 
 
Αίθουσες Α011, Α110, Α111 
05/09/2019   € 20  € 400
 

 *Δωρεάν για τους φοιτητές ανταλλαγής (Erasmus) με πανεπιστήμιο υποδοχής το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για φοιτητές ανταλλαγής με πανεπιστήμιο υποδοχής άλλο, τα δίδακτρα είναι €200.