Εκτύπωση
  

Προγράμματα 

Μήνες

Ημερομηνίες προγραμμάτων

Ώρες & Μέρες Προγραμμάτων

Διαγνωστική

Αιτήσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Τέλος Εγγραφής
(δεν περιλαμβάνεται στα δίδακτρα)

Δίδακτρα

 

Χειμερινό μη Εντατικό πρόγραμμα 

 
 

Σεπτέμβριος - Απρίλιος 16/09/2019 - 13/04/2020
Δευτέρα & Τετάρτη
ή
Τρίτη & Πέμπτη 
18:00 - 21:20
07/09/2019  10:00,
 
Αίθουσες Α011, Α110, Α111
 
05/09/2019 € 20 € 400
 
 
 
Εαρινό
Εντατικό πρόγραμμα 
 
 
 
Ιανουάριος - Απρίλιος  13/01/2020 - 13/04/2020
Δευτέρα έως Πέμπτη 18:00-21:20
 
Δευτέρα & Τετάρτη ή Τρίτη & Πέμπτη  18:00-21:20 (για φοιτητές Erasmus)
07/01/2020
18:00, 
 
Αίθουσες Α008, Α011
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment  02/01/2020 € 20 € 400
 
 
Θερινό Εντατικό πρόγραμμα 
 
 
 
Ιούλιος - Αύγουστος  20/07/2020 - 14/08/2020
Δευτέρα έως Παρασκευή 
09:00-14:00
 
ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
18/07/2020
10:00-13:00
 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 
10/07/2020 € 20 € 250
   
   
 

 *Δωρεάν για τους φοιτητές ανταλλαγής (Erasmus) με πανεπιστήμιο υποδοχής το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για φοιτητές ανταλλαγής με πανεπιστήμιο υποδοχής άλλο, τα δίδακτρα είναι €200.