Προσωπικό

Καθηγήτρια, Διευθύντρια / Επόπτρια διδακτικού έργου
Γεωργία Αγγουράκη Επίκουρη καθηγήτρια/ Επόπτρια διδακτικού έργου
   
Σταματία Λαουμτζή Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Μιχάλης Μιχαήλ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Αλίσια Φεντίνα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Αγάθη Χαραλάμπους
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Αθηνά Βαλδραμίδου
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
   
Χαρίκλεια Παπαγιάννη
 Ειδική Επιστήμονας Πλήρους Απασχόλησης
Ιόλη Αγιομαμίτου Ειδική Επιστήμονας
Sasha Djordjevic Ειδικός Επιστήμονας
Σοφία Ιωάννου Ειδική Επιστήμονας
Μαίρη Μούζουρου Ειδική Επιστήμονας
Ελισάβετ Κιούρτη Ειδική Επιστήμονας
Νάνσια Κυριάκου Ειδική Επιστήμονας
Μαριλένα Παρασκευά  Ειδική Επιστήμονας
Ηρώ Τζίμα Ειδική Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Σπυριδώνα Θεοφάνους Ωρομίσθια Προπτυχιακή Φοιτήτρια
Μπέλλα Κυριάκοβα Ωρομίσθια Προπτυχιακή Φοιτήτρια