Βιβλιοθήκη

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ημερήσιος Τύπος

 

Άλλα Κέντρα και Σχολεία Ελληνικής Γλώσσας

  • Ηλεκτρονικός Κόμβος για την Υποστήριξη των Διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα http://www.komvos.edu.gr/
  • Διδασκαλείο ελληνικής γλώσσας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.nglt.uoa.gr/
  • Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και της Ελληνικής ως Ξένης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο http://www.dflti.ionio.gr/
  • Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://helas.uoi.gr/

 

Άλλα Δίκτυα και Διαδικτυακές πλατφόρμες εκμάθησης της ελληνικής

  • Campus Europae. Δίκτυο στα πλαίσια της κινητικότητας μεταξύ των Πανεπιστημίων στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου http://www.campuseuropae.org/en/και
  • HookUp! Διαδικτυακή πλατφόρμα Moodle για εκμάθηση ξένων γλωσσών συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής για σκοπούς κινητικότητας στο πλαίσιο του Campus Europae (βλέπε προηγούμενο σύνδεσμο) http://languagelearning.campuseuropae.org/