DIRECTOR

Prof. Christopher Schabel

 

TEACHING SUPERVISORS

Prof. Christopher Schabel

Assistant Prof. Yoryia Agouraki

 

SPECIAL TEACHING & SPECIAL SCIENTIST STAFF

 

Agathi Charalambous
STS
Olesia Fedina
STS
Stamatia Laoumtzi
STS
Michalis Michail
STS
Stella Alexiou
SS
Ioli Ayiomamitou
SS
Eirini Demetriou
SS
Vassiliki Erotokritou
SS
Marianna Pafiti
SS
Charikleia PapagianniSS Panagiotis Stamatelos
SS
Maria TheofanousSS
Athina Valdramidou
SS
Gaia Zaccagni
SS
 
 

OFFICE STAFF

Christina Pambori     (Secretary)