Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Στόχος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου (ΠΕΚ) είναι η στήριξη και η προώθηση της συγγραφικής δραστηριότητας, δίνοντας βήμα στην πνευματική παραγωγή στην Κύπρο αλλά και, ευρύτερα, στο χώρο του μείζονος ελληνισμού και διεθνώς. Οι ΠΕΚ έχουν στόχο την προαγωγή και διάδοση της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και του κοινωνικού προβληματισμού μέσα από την παραγωγή και διακίνηση βιβλίων...περισσότερα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΕΚ ΠΕΚ - Εκδόσεις Gutenberg Εκδόσεις Μεσόγειος