Το πρόγραμμα δέχεται υποψηφίους με υπόβαθρο Μηχανικής ή Επιστημών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με την προϋπόθεση γνώσης που κατέχεται από αποφοίτους με Πτυχίο Μηχανικής (όπως Πολιτικοί, Μηχανολόγοι, Χημικοί, Περιβάλλοντος και άλλοι). Οι υποψήφιοι από άλλους τομείς της Μηχανικής και των Επιστημών (όπως Ηλεκτρολόγοι, Πληροφορική, Φυσική, Γεωλογία και Χημεία), αναμένεται να λάβουν προαπαιτούμενα μαθήματα πριν την εισαγωγή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίου. Προαπαιτούμενα μαθήματα θεωρούνται αυτά που διδάσκονται στα μαθήματα των εφαρμοσμένων μαθηματικών, υπολογιστικές μεθόδους, μηχανική των στερεών και ρευστών.

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ανταγωνιστικά ακαδημαϊκά πρότυπα και υψηλή βαθμολογία στην αγγλική γλώσσα. Όλοι οι φοιτητές του προγράμματος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τις ικανότητές τους στην αγγλική γλώσσα. Για μια γρήγορη αναφορά για το επίπεδο γνώσης των Αγγλικών, απαιτείται αποτέλεσμα βαθμού C στη εξέταση Αγγλικών GCSE ή ένα αποτέλεσμα IELTS 6,5, ή ένα αποτέλεσμα (TOEFL ETS ®) με ελάχιστη βαθμολογία 550 (που βασίζεται σε χαρτί ), 213 (που βασίζεται σε υπολογιστή) ή 80 (που βασίζεται στο διαδίκτυο) .
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επίσημα την αίτηση τους για ένταξη στο πρόγραμμα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Υπάρχει μόνο μία περίοδος εισδοχής για κάθε ακαδημαϊκό έτος, το Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Υδρογονανθράκων της Πολυτεχνικής Σχολής και εγκρίνονται από το Συμβούλιο.
 
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  1. Ποιότητα και ακαδημαϊκό ρεκόρ.
  2. Επιτεύγματα του αιτητή σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
  3. Προοπτικές για μια επαγγελματική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στη Μηχανική Πετρελαίου.
Αν οι υποψήφιοι δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, η Πολυτεχνική Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί λιγότερους φοιτητές από τις ανακοινωθείσες θέσεις.
 
Δίδακτρα
 
Τα δίδακτρα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίου ανέρχονται στις € 8.000 και θα πληρώνονται σε δόσεις ως εξής :
  • € 1000 για επιβεβαίωση κράτηση της θέσης μέχρι τα μέσα Ιουλίου
  • € 2000 αρχές του χειμερινού εξαμήνου μέχρι της αρχές Σεπτεμβρίου
  • € 3000 αρχές του εαρινού εξαμήνου μέχρι της αρχές Ιανουαρίου
  • € 2000 αρχές της καλοκαιρινής περιόδου μέχρι την 1η Ιουνίου