1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014| 2015 | 2016 | 2017

 

2017

Αλέξανδρου Αλέξανδρος, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Χαμηλών Συχνοτήτων 50/60 Ηz (Πάνος Ραζής)

Αλεξίου Μάριος, Ηλεκτρικό Σύστημα Παραγωγής Παλμών Laser (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)

Βιολάρης Μιλτιάδης, Μελέτη Κβαντικής Απόδοσης Φωτοφωταύγειας σε Νανοκρυστάλλους Περοβσκιτών (Γρηγόριος Ίτσκος)

Γεωργιάδης Βασίλειος, Probing Ultrafast Carrier Dynamics in Multi-Junction Semiconductor Solar-Cell (Ανδρέας Όθωνος)

Γεωργίου Ειρηναίος, Πειραματικός προσδιορισμός επιπέδων Μη-Ιονίζουσας Ακτινοβολίας 50Ηz σε συστήματα μεταφοράς, διανομής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (Πάνος Ραζής)

Θεμιστοκλέους Νεόφυτος, Διαμόρφωση Ενεργειακού Χάσματος Μονοδιάστατων Μαγνονικών Κρυστάλλων (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)

Μανώλη Ανδρέας, Ενισχυμένη Αυθόρμητη Εκπομπή Ακτινοβολίας από Νανοκρύσταλλους Υβριδικών Περοβσκιτών (Γρηγόριος Ίτσκος) 

Οικονόμου Ανδρέας, Improvement in Stochastic Noise of Disconnected Diagrams (Κωνσταντία Αλεξάνδρου)

 

Παπαδιοφάντους Έλενα, Temporal Behavior of Continuum Generation from Ultrafast Pulses (Ανδρέας Όθωνος)

Παπαχριστοδούλου Αθηνά, Spin Pumping σε Γερμάνιο (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)

Παρπέρης Γεώργιος, Μελέτη Οπτικά Διαμορφωμένης Φωτοφωταύγειας Κβαντικών Τελειών Θειούχου Μολύβδου (Γρηγόριος Ίτσκος)

Τουμάζου Μαρίνα, Διερεύνηση του Καναλιού pp -> H+ -> tb στον ανιχνευτή CMS στον LHC (Φώτιος Πτωχός) 

 

Φρίξου Άννα, Φυσική τύπου Berry: Από το Κβατνικό Φαινόμενο Hall σε ημιαγωγούς και Γραφίνη, μέχρι τους Τοπολογικούς Μονωτές και τα Ημιμέταλλα Weyl (Κωνσταντίνος Μουλόπουλος)

Χριστοδούλου Σταύρος, Θερμοδυναμική Μελανών Οπών Σε Χωροχρόνους Anti-de Sitter (Νικόλαος Τούμπας)

 

2016 

Ανδρέου Νικόλας, Θεωρία διαταραχών στην υπερσυμμετρική θεωρία Yang-Mills και στην Κβαντική Χρωμοδυναμική στο πλέγμα (Χαράλαμπος Παναγόπουλος)

Βαττής Κυριάκος, Βαρυτική κατάρρευση Σκοτεινής Ύλης και δομές μεγάλης κλίμακας (Κωνσταντίνος Σκορδής)

Μιχαήλ Σώζος, Μελέτη Φωτοφωταύγειας Κβαντικών Τελειών Θειούχου Μόλυβδου Εμπλουτισμένων με Προσμίξεις Βισμουθίου (Γρηγόριος Ίτσκος)

Παντελή Ελένη, Μαγνητικός Αισθητήρας για Βιοϊατρικές Εφαρμογές (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)

Παπαευσταθίου Ειρήνη,Η κρίσιμη μάζα του gluino στην υπερσυμμετρική θεωρία Yang-Mills στο πλέγμα (Χαράλαμπος Παναγόπουλος)

Τσιολάκης Φώτης,Συγκρούσεις μεταξύ Μαγνητικών Skyrmion (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)

Χαραλάμπους Γεώργιος,  Μελέτη Μετεωρολογικών Συστημάτων που Επηρέασαν την Ανατολική Μεσόγειο τον Ιανουάριο του 2016 (Γρηγόριος Ίτσκος)

Χριστοδούλου Θεόδωρος, Δοσιμετρία Οπτικά Διεγερμένης Φωτοφωταύγειας στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (Πάνος Ραζής)

 

 

2015

Αχιλλέως Χάρις, Οπτική Φασματοσκοπία Κβαντικών Τελειών PbS με Συνδετικά Μόρια Υβριδικών Περοβσκιτών (Γρηγόριος Ίτσκος)

Κολόσωβα Μαρίνα, Σχεδιασμός ενός Αλγόριθμου για την Επιλογή τ-Λεπτονίων σε Συνθήκες Υψηλής Φωτεινότητας Δέσμης στον Επιταχυντή LHC (Φώτιος Πτωχός)

Κυλίλη Κυριακή, Μελέτη Οπτικών Ιδιοτήτων Υμενίων Διαμηδίων Περυλενίων σε Πολυμερικές Μήτρες Πολυστυρενίου (Γρηγόρης Ίτσκος)

Λουκά Σωτηρούλα, Χρονική Μελέτη της Υπερταχείας Δυναμικής των Φορέων στο Υλικό Cu2ZnSnS(Ανδρέας Όθωνος)

Μιχαήλ Τόμας Γιάν, Γαλιλαιόνια Πεδία (Κωνσταντίνος Σκορδής)

Πέτσα Χαρίκλεια, Δοσιμετρία Προσωπικού Εργαστηρίου Ραδιοϊσοτόπων και Πυρηνικής Ιατρικής από Εσωτερική Ακτινοβόληση (Πάνος Ραζής)

Σπανούδης Γρηγόρης, Διαταρακτικοί Υπολογισμοί δύο Βρόχων για Φερμιονικά Ρεύματα (Χαράλαμπος Παναγόπουλος)

Τέγγερης Χρίστος, Αλληλεπιδράσεις Μεταξύ Μαγνητικών Σκιρμίον (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης) 

 

 

2014

Βασιλείου Κατερίνα, Ενεργειακή Δομή Δέσμιων Καταστάσεων Μαγνητικών Τοιχών (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)

Ζαχαρία Άννα, Γιγαντιαίες Δίνες σε Συμπυκνώματα Bose-Einstein (Σταύρος Θεοδωράκης)

Σοφοκλέους Ιωάννης, Φασματοσκοπική μελέτη φωτο-υποβάθμισης μοριακών υλικών για οργανικά φωτοβολταϊκά (Γρηγόριος Ίτσκος)