Περιγραφή

Βιβλιογραφία

Διαλέξεις

Εξετάσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείο

 

Διδάσκοντες: X. Παναγόπουλος, Ν. Τούμπας

Προσωπικές Ιστοσελίδες

Χαράλαμπος Παναγόπουλος: https://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/haris 

Νικόλαος Τούμπας: https://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/nick 

  • Συμμετρίες: Ορισμός, φυσικά επακόλουθα των συμμετριών, συμμετρίες της Κλασικής Μηχανικής και της Κβαντικής Μηχανικής, διακριτές/συνεχείς συμμετρίες, τοπικές/καθολικές συμμετρίες.
  • Πεπερασμένες ομάδες: Αναγώγιμες αναπαραστάσεις, χαρακτήρες, λήμμα Schur, τανυστικό γινόμενο. Ομάδες μεταθέσεων, Young tableaux. Κρυσταλλογραφικές ομάδες, ζώνη Brillouin σε κρυστάλλους, διαχωρισμός ενεργειακών επιπέδων σε άτομα.
  • Συνεχείς ομάδες: Ομάδες Lie, Άλγεβρες Lie.
  • Ομάδα περιστροφών: Αναπαραστάσεις στην Κλασική Μηχανική. Στροφορμή στην Κβαντομηχανική. Συντελεστές Clebsch-Gordan. Ομάδα Lorentz και σπινοριακές αναπαραστάσεις της.
  • Ρίζες και βάρη: Διαγράμματα Dynkin. Ταξινόμηση των κλασικών ομάδων.
  • Ομάδες SU(N) στη σωματιδιακή φυσική: Ισοσπίν, υπερφορτίο, φάσμα των αδρονίων. Κατασκευή προτύπων μεγάλης ενοποίησης.
  • Υπερσυμμετρία: Υπερσυμμετρικές άλγεβρες και ομάδες, Εφαρμογές στο υπερσυμμετρικό καθιερωμένο πρότυπο και την υπερβαρύτητα.
  • Απειροδιάστατες άλγεβρες: Άλγεβρα Virasoro, άλγεβρες Kac- Moody. Eφαρμογές σε σύμμορφες θεωρίες πεδίων και στη θεωρία χορδών.