Επιτροπές Τμήματος

ΔΟΜΗ

Συμβούλιο Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

  

ΕΝΤΥΠΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για ΑκαδημαΪκο Προσωπικό

Για Φοιτητές

Για Διοικητικό Προσωπικό

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Κωνσταντίνος Μουλόπουλος

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών Γρηγόριος Ίτσκος
Υπεύθυνος Εργαστηρίων 

Χαράλαμπος Τσέρτος (Γενικός Υπεύθυνος Εισαγωγικών Εργαστηρίων)

Ανδρέας Όθωνος (Υπεύθυνος Junior Lab)

Ο κάθε διδάσκων είναι υπέυθυνος για το εργαστήριο που διδάσκει.

Υπεύθυνος Σεμιναρίων 

Θεοδόσης Τρυπηνιώτης

Νικόλαος Τούμπας

 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Εισδοχών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κωνσταντίνος Μουλόπουλος

Θεοδόσης Τρυπηνιώτης

 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Εισδοχών «Μάστερ σε Αρχές Φυσικής»

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σταύρος Θεοδωράκης

Χαράλαμπος Παναγόπουλος

 Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων

 

Θεοδόσης Τρυπηνιώτης

 

 Υπεύθυνος Φοιτητών με ειδικές ανάγκες

 

Θεοδόσης Τρυπηνιώτης

 

 Υπεύθυνος Φοιτητών Erasmus

 

Θεοδόσης Τρυπηνιώτης

 

Υπεύθυνος Πληροφορικών Συστημάτων 

 

Χαράλαμπος Παναγόπουλος

 

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης 

 

Σταύρος Θεοδωράκης

 

 Επιτροπή Ανάθεσης Μαθημάτων

Πρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Επιτροπή Παρακολούθησης Προόδου Προπτυχιακών Φοιτητών

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών 

Σταύρος Θεοδωράκης

Πάνος Ραζής 

Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών 

Γεώργιος Αρχοντής

Ανδρέας Όθωνος

Αντιπρόεδρος Τμήματος

 Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος

Υπεύθυνος Πληροφορικών Συστημάτων

Πρόεδρος Τμήματος

Φώτης Πτωχός

Εκπρόσωποι Τμήματος στις τελετές 

Πρόεδρος Τμήματος

Γρηγόριος Ίτσκος

Κωνσταντίνος Μουλόπουλος

 Υπεύθυνος για διαδικασία συμβάσεων και προσφορών

 

Θεοδόσης Τρυπηνιώτης

 

 Υπεύθυνος Ασφαλείας

 

Πάνος Ραζής 

 

 Επιτροπή Επικαιροποίησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Χαράλαμπος Παναγόπουλος

Νικόλαος Τούμπας

 Επιτροπή Επικαιροποιήσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Σταύρος Θεοδωράκης