Εκτύπωση

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Μήνυμα Καλωσορίσματος

Αποστολή 

Πληροφορίες για Επισκέπτες

 

 

  

Σκοπός του Τμήματος Φυσικής είναι να επιτύχει προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στον τομέα της Φυσικής. Το Τμήμα προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί σε Πτυχίο Φυσικής, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους Μάστερ και Διδακτορικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξισορροπημένη μάθηση τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και στο εργαστήριο. Η διδασκαλία αποτελείται κυρίως από διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία βοηθούνται από σεμινάρια και φροντιστήρια. Οι πρώτοι φοιτητές στη Φυσική εισήχθηκαν το 1993. Κάθε χρόνο εισάγονται περίπου 35 προπτυχιακοί φοιτητές. Εκτός από τις προπτυχιακές σπουδές, το Τμήμα προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων Master και Διδακτορικού.  

Απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής μπορούν να εργοδοτηθούν στην τοπική βιομηχανία, σε εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, στη δημόσια υπηρεσία, να γίνουν ερευνητές/καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια ή να γίνουν καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επειδή όμως η μελέτη της Φυσικής, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που παρέχει, οδηγεί και στην ανάπτυξη ευρύτερου φάσματος αναλυτικών και υπολογιστικών ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης, απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργοδοτηθούν επίσης σε χώρους που δεν έχουν άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 

Ένας σημαντικός στόχος του Τμήματος Φυσικής είναι η παρουσία του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έρευνα διεξάγεται σε περιοχές τόσο της Βασικής όσο και της Εφαρμοσμένης Φυσικής, στη Θεωρία και στο Πείραμα. Μέλη του Τμήματος συμμετέχουν σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στη Φυσική, έχει οδηγήσει σε τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας, για παράδειγμα, τα transistor, οι ηλεκτρονικές συσκευές, οι τεχνητές ίνες, τα Lasers, οι αξονικοί τομογράφοι, κ.ά. Παράλληλα, μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η λειψυδρία, η ανακάλυψη νέων πηγών ενέργειας και η προστασία από φυσικές καταστροφές, βρίσκουν σε μεγάλο βαθμό λύση μέσα από την πρόοδο που επιτυγχάνεται στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στη Φυσική. 

Η ανάπτυξη ενός ευρέoς φάσματος ερευνητικών προγραμμάτων εμπλουτίζει τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος προσφέροντας στους φοιτητές στενότερη επαφή με νέες ιδέες και προβλήματα στη Φυσική. Την ίδια στιγμή, συνεισφέρει στην ερευνητική δραστηριότητα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την οικονομική πρόοδο της Κύπρου.