ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Προσωπικό Ανά Ερευνητικό Τομέα

Διοικητικό Προσωπικό

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

Ερευνητικοί Συνεργάτες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

Επισκέπτες Καθηγητές

Επισκέπτες Καθηγητές Πρηγούμενων Εξαμήνων

Ειδικοί Επιστήμονες

 

 

 
nophoto n

Halil Saka (Λέκτορας)

Email: saka.halil AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892843

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β241

nophoto n

Κωνσταντία Αλεξάνδρου (Καθηγήτρια)

Email: alexand AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892829

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β222

nophoto n

Γεώργιος Αρχοντής (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Email: archonti AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892822

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β215

nophoto n

Σταύρος Θεοδωράκης (Αναπληρωτής Καθηγήτης)

Email: stavrost AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892841

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο B240

itskos

Γρηγόριος Ίτσκος (Αναπληρωτής Καθηγήτης - Πρόεδρος Τμήματος)

Email: itskos AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892835

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β235

cos

Κωνσταντίνος Μουλόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Email: cos AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892840

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β238

othonos

Ανδρέας Όθωνος (Καθηγητής)

Email: othonos AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892827

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β220

panagopoulos

Χαράλαμπος Παναγόπουλος (Καθηγητής)

Email: haris AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892832

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β225

nophoto n

Φώτιος Πτωχός (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Email: fotis AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892837

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β235 

panos razis

Πάνος Α.Ραζής (Καθηγητής)

Email: razis AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892872 

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β111Β

skourtis

Σπύρος Σκούρτης (Αναπληρωτής Καθηγητής - Αντιπρόεδρος Τμήματος)

Email: skourtis AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892831

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β224

nophoto n

Νικόλαος Τούμπας (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Email: nick AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892838

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β236 

nophoto n

Θεοδόσης Τρυπηνιώτης (Επίκουρος Καθηγητής)

Email: theot AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892836

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β234

nophoto n

Χαράλαμπος Τσέρτος (Καθηγητής)

Email: tsertos AT ucy.ac.cy  Τηλ.+35722892847

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 -Γραφείο Β247 

christofides

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης (Καθηγητής)

Email: ccc AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892824

Γραφείο B217