ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Προσωπικό Ανά Ερευνητικό Τομέα

Διοικητικό Προσωπικό

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

Ερευνητικοί Συνεργάτες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές

  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

Επισκέπτες Καθηγητές

Επισκέπτες Καθηγητές Προηγούμενων Εξαμήνων

Ειδικοί Επιστήμονες

 

 

    
nophoto n

Michael Kopp 

Email: mkopp001 ΑΤ ucy.ac.cy Τηλ. +35722892852

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β250  

nophoto n

Αλέξανδρος Αττίκης 

Email: attikis ΑΤ ucy.ac.cy Τηλ. +35722892834

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β232 

nophoto n

Μάριος Κώστα 

Email: kosta.marios ΑΤ ucy.ac.cy 

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β251

nophoto n

Σάββας Πολυδωρίδης

Emailphpgps ΑΤ ucy.ac.cy Τηλ. +35722892823

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β216