ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Προσωπικό Ανά Ερευνητικό Τομέα

Διοικητικό Προσωπικό

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

Ερευνητικοί Συνεργάτες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

Επισκέπτες Καθηγητές

Επισκέπτες Καθηγητές Πρηγούμενων Εξαμήνων

Ειδικοί Επιστήμονες

 

 

 

 

 

  JehadMousaR

Jehad Mousa 

Emailmousa ΑΤ ucy.ac.cy Τηλ. +35722892844 

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β244

  nophoto n

 

Kim Min Jeong

 

  nophoto n

Γιώργος Μαυρομανωλάκης