Εκτύπωση

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Προσωπικό Ανά Ερευνητικό Τομέα

Διοικητικό Προσωπικό

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

Ερευνητικοί Συνεργάτες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

Επισκέπτες Καθηγητές

Επισκέπτες Καθηγητές Πρηγούμενων Εξαμήνων

Ειδικοί Επιστήμονες

 

  JehadMousaR

Email: mousa AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892844

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ Ο2 - Γραφείο Β244

  nophoto n

  Μάριος Σεργίδης