Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών προσφέρεται σε δύο επίπεδα: δίπλωμα μάστερ και διδακτορικό δίπλωμα. 
Έχει ως κύριο στόχο την ερμηνευτική εμβάθυνση σε κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τον 11ο έως τον 21ο αιώνα. Στο πλαίσιο του προγράμματος διδάσκονται σε σεμινάρια και άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα (Συγκριτική Φιλολογία, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Γλωσσολογία, Ιστορία της Τέχνης και Θεατρολογία), με σκοπό την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας. 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Νεοελληνική Φιλολογία, σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικού, ξεκίνησε το 1999... περισσότερα
 
 
 
Picture 1.png