Άρθρο των Δρ. Μάγδας Ψυχουδάκη, Βασιλικής Μπερέτσου και Δρ. Κώστα Μιχαήλ με τίτλο «Forever Chemicals ή γιατί η Αμερική μηνύει την 3Μ», 17 Δεκεμβρίου 2019

Άρθρο της Διοικητικής Υπεύθυνης Έργου MOEC Αργυρώς Φελλά με τίτλο «Πες μου πώς μπορώ να μάθω καλύτερα μια ξένη γλώσσα», 27 Νοεμβρίου 2019

Άρθρο της Μεταδιδακτορικής ερευνήτριας Πόπης Καραολιά με τίτλο «Καταγραφή της κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών σε διεθνές επίπεδο μέσω επιδημιολογικής έρευνας σε αστικά λύματα» , 23 Οκτωβρίου 2019

Άρθρο Νικόλα Χατζηγεωργίου με τίτλο, «Προωθώντας υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας σε κυπριακά οικοκυριά: Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο StoRES» , 12 Ιουλίου 2019

Άρθρο της Εβίτα Κατσιμίχα, Υπεύθυνης Πρακτικής Άσκησης Μεταπτυχιακού, Σχολικής Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης με τίτλο, «Ο ρόλος του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον καιρό της κρίσης», 23 Απριλίου 2019
 
 
Άρθρο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δέλτα με τίτλο, Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού «Υγεία των νεφρών για όλους και παντού στον κόσμο!», 12 Μαρτίου 2019