Επιλέξτε από το πιο κάτω μενού για να δείτε, ανά τμήμα, τις ειδικότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πατώντας στην ένδειξη ΟΝΟΜΑ στην ιστοσελίδα για κάθε τμήμα, έχετε πρόσβαση σε βιογραφικές πληροφορίες, καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας των εμπειρογνωμόνων (σημ.: η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή).