Τηλ. +357 22892901, Τηλεομ. +357 22894439, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Joannidou Shaunna

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Απόκτηση δεύτερης γλώσσας, Διαδικτυακή μάθησης, Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων σπουδών, Εφαρμογές Web 2.0 στη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών
Düriye Gökçebağ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διδασκαλία της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας, Δομoλειτουργική Ανάλυση, Ανάλυση λαθών, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων σπουδών, Κινητή Μάθηση, Εκμάθηση βασισμένη σε παρουσιάσεις.
Κλεάνθους Αγγέλαα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας, Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Εκμάθηση Γλωσσών, Χρήση Εφαρμογών Web 2.0 στην Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Συνεργατική Μάθηση Γλωσσών, Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς.
Κυπριανού Μαριάννα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Απόκτηση Δεύτερης
Γλώσσας, Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας,, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Διδασκαλία Προφοράς των Αγγλικών, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων, Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς.
Νικηφόρου Ελένη Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Μικτή μάθηση, Ηλεκτρονική μάθηση, Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, Επαγγελματική ανάπτυξη , Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς.
Τσουρής Κωνσταντίνος Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό H παιδαγωγική της συνεργατικής μάθησης στη
διδασκαλία Αγγλικών για Ειδικούς Σκοπούς. Σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας και ανάπτυξη υλικού για Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς. Προοπτικές του Κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στη διδασκαλία και εκμάθηση της γλώσσας.
Πελεκανή Χρύσω Ειδικός Επιστήμονας Διδακτική της Τουρκικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας, Σχεδιασμός και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικού υλικού για την εκμάθηση Τουρκικών για τα επίπεδα (Α1-Γ2), Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκμάθησή της Τουρκικής γλώσσας, Μικτή μάθηση – Διαδικτυακή διδασκαλία, Συγκριτική και Περιγραφική γλωσσολογία (Tούρκικα/Ελληνικά/Ρώσικα, Κυπριακή Τουρκική/Κυπριακή Ελληνική, Ρομανί/Γκουρμπέτσια), Γλωσσικές Επαφές-Διαλεκτολογία, Θεωρία της Μετάφρασης.
Ευτυχία Λομπάρντο Ειδικός Επιστήμονας Παραγωγή, μετάδοση, και αντίληψη του λόγου. Διαδικασίες ρέοντος λόγου. Επιδράσεις ανώτερων γραμματικών επιπέδων στη φωνητική. Ψυχολογία της γλώσσας.
Tairova Μαρίνα Ειδικός Επιστήμονας Εποικοδομητική (θετική) επιρροή και αρνητικός τρόπος χειραγώγησης, καθώς και ομιλία χειραγώγησης: παραγωγική, μη παραγωγική και μερική χειραγώγηση. Η "αξιολόγιση" ως μέσο χειραγώγησης (η οποία εμφανίζεται μέσα από διαφορετικά γλωσσικά στοιχεία, κατά κύριο λόγο λεξιλογικά κα συντακτικά) καθώς και "οι σημασιολογικές - συντακτικές ιδιαιτερότητες της γλώσσας ως τρόπου επιλογής της μεθόδου χειραγώγησης".
Pedro Jesus Molina Muñoz Ειδικός Επιστήμονας Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και Γλωσσών Επεξεργασία. Απόκτηση δεύτερης γλώσσας, Διαδικτυακή μάθησης, Εφαρμογές Web 2.0 στη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, Ηλεκτρονική μάθηση.
Μεσαιωνική και Σύγχρονη Ελλάδα: Σπουδές για τη γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό. Νεοελληνική λεξικογραφία, Η Σημασία της Ελληνικής γλώσσας στον Ισπανικό Πολιτισμό, Νεοελληνική λογοτεχνία, , Αρχεία για την ελληνική παρουσία στην Ισπανία, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας.
Ρεγγίνου Ναταλία Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας μέσα από
μοντέρνες μεθόδους και μεθοδολογίες.