Τηλ. +357 22892070/86, Τηλεομ. +357 22895075, Ιστοσελίδα www.ucy.ac/psych/el
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αβρααμίδης Μάριος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία
Γεωργίου Στέλιος Καθηγητής Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Διακίδου Ειρήνη-Άννα Καθηγήτρια Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Κωνσταντινίδου Φώφη Καθηγήτρια Νευροψυχολογία
Παναγιώτου Γεωργία Καθηγήτρια Κλινική Ψυχολογία
Ραφτόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Θεωρία και Ιστορία Επιστήμης και Επιστημολογία
Παπαδόπουλος Τιμόθεος Καθηγητής Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Σπανούδης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία
Ψάλτης Χάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνική – Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Καρεκλά Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινική Ψυχολογία
Μιχάλης Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής Ειδικότητα-Μεθοδολογία της Έρευνας
Παναγιώτης Σταυρινίδης Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Καδιανάκη Ειρήνη Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνική Ψυχολογία
Φάντης Κώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Λόρδος Αλέξανδρος Λέκτορας Κλινικός Ψυχολόγος
Νατσόπουλος Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία