Τηλ. +357 22894389, Τηλεομ. +357 22894387, Ιστοσελίδα
 
Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ιωάννου Ιωάννης Καθηγητής Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία, Κυπριακή – Ευρωπαϊκή Λογοτενία & Πολιτισμός
Σεχάμπ Μαίη Καθηγήτρια Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία - Ευρωπαϊκές Σπουδές – Ευρωπαϊκή Τέχνη και Κινηματογράφος
Baider Fabienne Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογία, Σπουδές του Φύλου, Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας
Kακογιάννη-Ντοά Φρύνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογία - Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
Χριστιάς Παναγιώτης Aναπληρωτής Καθηγητής Ηθική, Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία, Κοινωνία & Οικονομία
Χριστοφή Χριστάκης Λέκτορας Τέχνες-Γράμματα-Πολιτισμός: Γαλλία-Ευρώπη