Τηλ. +357 22893700/01/02, Τηλεομ. +357 22895028, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ανδρέου Έλενα  Καθηγήτρια Οικονομετρία Χρονοσειρών, Οικονομετρία Χρηματοοικονομικών
Ζαχαριάδης Μάριος Καθηγητής Οικονομική Μεγέθυνση, Μακροοικονομικά Ανοικτής Οικονομίας
Κληρίδης Σωφρόνης Καθηγητής Βιομηχανική Οργάνωση, Διεθνές Εμπόριο
Μαμουνέας Θεοφάνης Καθηγητής Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Οικονομετρία και Δημόσια Οικονομικά, Υποδομή R&D, Εξωτερικότητες και Παραγωγικότητα
Μιχαήλ Σ. Μιχάλης Καθηγητής Διεθνές Εμπόριο, Οικονομία του Περιβάλλοντος, Δημόσια Οικονομικά, Οικονομική Ανάπτυξη
Πισσαρίδης Χριστόφορος Καθηγητής Μακροοικονομικά, Ανεργία, Οικονομική Ανάπτυξη και Δομικές Aλλαγές
Χριστοφίδης Λούης Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικά της Εργασίας, Μακροοικονομικά, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Κασπαρής Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομετρία, Οικονομετρία Χρονοσειρών
Κούρτελλος Άντρος Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομετρία, Οικονομική Μεγέθυνση, Μακροοικονομικά
Λυσιώτου Παναγιώτα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικά του καταναλωτή και της Οικογένειας, Μικροοικονομικά και Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία
Χασάπης Κρίστης Αναπληρωτής Καθηγητής Μακροοικονομικά και Διεθνής Χρηματοοικονομική
Χατζηγιάννης Κώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνές Εμπόριο, Βιομηχανική Οργάνωση, Θεωρία Παιγνίων,  Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Ζήρος Νίκος Επίκουρος Καθηγητής Μικροοικονομικά, Οικονομικά Μαθηματικά, Θεωρία Γενικής Ισορροπίας, Θεωρία Παιγνίων
Θεοδωρόπουλος Νίκος Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικά της Εργασίας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Μιχαηλίδης Μάριος Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικά της Εργασίας, Ανεργία, Αξιολόγηση Προγραμμάτων
Απασχόλησης
Ξεφτέρης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Μικροοικονομική Θεωρία, Θεωρία Παιγνίων, Πολιτική Οικονομία
Τσάκας Νίκος Επίκουρος Καθηγητής Μικροοικονομικά, Βιομηχανική Οργάνωση, Εφαρμοσμένα Οικονομικά
Χασαμπουλή Άντρη Επίκουρη Καθηγήτρια Μακροοικονομικά, Οικονομικά της Εργασίας
Λούης Φίλιππος Λέκτορας Θεωρία παιγνίων, Πειραματικά οικονομικά, Σχεδιασμός θεσμών και αγορών,
Οικονομικά της οργάνωσης
Τρυφωνίδης Ανδρέας Λέκτορας Εφαρμοσμένα και Ποσοτικά Μακροοικονομικά, Οικονομετρία