Συνέντευξη με τίτλο "Είναι αποδοτική η εξ αποστάσεως διδασκαλία;"- Σύμμαχος των φοιτητών η εξοικείωσή τους με την τεχνολογία και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, 23 Μαρτίου 2020

Συνέντευξη με τον Όμιλο Εθελοντών Φοιτητών με τίτλο "Αξιοποιώντας τα εθελοντικά κίνητρα", 23 Μαρτίου 2020