Οι πιο κάτω αναφερόμενες συμβάσεις που είναι σε ισχύ, δηλαδή η κατάστασή τους αναφέρεται ως ΕΝΕΡΓΗ, είναι υποχρεωτικές υπό την έννοια ότι το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου είναι υποχρεωμένο να τις χρησιμοποιεί όταν τα αγαθά και/ή υπηρεσίες που πρόκειται να αγορaστούν μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις συμβάσεις.

Αντικείμενο Σύμβασης Κατάσταση Σύμβασης
Συνολική Περίοδος
Συμφωνίας
Τρέχουσα Περίοδος
Συμφωνίας
Προμηθευτής/ες
Οδηγίες Έγγραφα
Παραγγελία από Αποθήκη ΠΚ ΕΝΕΡΓΗ       Αποθήκη    
Συμφωνίες Πλαίσιο του Κράτους ΕΝΕΡΓΗ       Διάφοροι    
 Προμήθεια Υπολογιστών Συμβατών με τα Λειτουργικά Συστήματα Mac OS και iOS της Apple
ΕΝΕΡΓΗ 04/07/2018 - 03/07/2020 04/07/2018 - 03/07/2020 iStorm Cyprus Ltd 
Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης Έντυπου Υλικού ΑΝΕΝΕΡΓΗ  dd/mm/20yy - dd/mm/20yy  dd/mm/20yy - dd/mm/20yy
Κατάλογος Επιτυχόντων Τυπογραφείων ανά Έκδοση
 Οδηγίες

 
Συμφωνία

 
Αγορά Αεροπορικών Εισιτηρίων ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Παροχή Υπηρεσιών Καταχώρισης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Προμήθεια Εργαστηριακών και Ιατρικών Αναλωσίμων ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Παροχή Υπηρεσιών Διοργάνωσης Συνεδρίων ΑΝΕΝΕΡΓΗ