Εκτύπωση

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Φοιτητικής Ζωής παρέχει καθοδήγηση σχετικά με οικονομικά προβλήματα. Φοιτητές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα μπορούν να υποστηριχθούν οικονομικά από το κονδύλι Ευημερίας των Φοιτητών. Το εν λόγω κονδύλι υποστηρίζεται οικονομικά από ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Οικονομική βοήθεια προς μεταπτυχιακούς φοιτητές μπορεί να διατεθεί από το Τμήμα μέσω ενός περιορισμένου αριθμού θέσεων για παροχή υπηρεσιών βοηθητικού ερευνητικού ή διδακτικού έργου, οι οποίες χορηγούνται/ανακηρύσσονται κάθε εξάμηνο με βάση των αναγκών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Οι θέσεις για παροχή βοηθητικού έργου απευθύνονται σε φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου του Τμήματος.