Αιτήσεις για εργοδότηση Βοηθών Διδασκαλίας κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2018/2019 

       Αίτηση

 

Επιχορηγήσεις ταξιδιών για την περίοδο 01/01/2019 - 31/05/2019

          Αίτηση επιχορήγησης εξόδων

          Έντυπο Υποβολής Εξόδων Εξωτερικού

          Όροι Αποζημίωσης Ταξιδιού

 

Ώρες γραφείου καθηγητών τμήματος Ψυχολογίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018/19.

 

Ανακοίνωση για αιτήματα αναγνώρισης μεταπτυχιακών μαθημάτων (αιτήσεις από Δευτέρα 24/09/2018 μέχρι την Παρασκευή 5/10/2018)

          Έντυπο αναγνώρισης μαθημάτων

 

Αίτηση ενδιαφέροντος για Περιεκτική Εξέταση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018/19 (αιτήσεις μέχρι 31/08/2018)

         Κανονισμοί Περιεκτικής Εξέτασης

 

Επικοινωνία γραμματείας με τους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Συναντήσεις ακαδημαϊκών συμβούλων με φοιτητές - Χειμερινό Εξάμηνο 2018/19.

 

Αφορά Διδακτορικούς φοιτητές με έτος εισδοχής 2015/2016 και μετά.

 

New master's program on Cognitive Systems will take students in September 2017

 

Inovative Distance Learning M.Sc. Program in Cognitive Systems

 

Διεθνής Αναγνώριση του Εφαρμοσμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας.

 

PSY Evaluation Report