Για τις ώρες γραφείου καθηγητών τμήματος Ψυχολογίας για το Εαρινό Εξάμηνο 17/18 πατήστε εδώ

 

Κατάλογος Προσωπικού 2017-2018

 

Αφορά Διδακτορικούς φοιτητές με έτος εισδοχής 2015/2016 και μετά.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Για Περιεκτική Εξέταση - Μάρτιος και Απρίλιος 2018

     Πίνακας

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας θα δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα ως «Βοηθούς Διδασκαλίας» για το Εαρινό Εξάμηνο 2017/2018 (μέχρι 5/12)

        Αίτηση_βοηθοί διδασκαλίας

        Πίνακας_βοηθοί διδασκαλίας

 

Συμμετοχή σε διδακτορική έρευνα μέσω διαδικτύου. 

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας ανακοινώνει πέντε (5) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα (αιτήσεις μέχρι και τις 07 Δεκεμβρίου 2017)

 

Ανακοίνωση για αιτήματα αναγνώρισης μαθημάτων (αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2017)

 

1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Σχολικής Ψυχολογίας 24-28 Ιουλίου 2017, Ρέθυμνο - ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.

 

 

Επιχορηγήσεις ταξιδιών για την περίοδο 01/09/2017 - 31/12/2017 (αιτήσεις μέχρι 19/6/2017)

          Αίτηση επιχορήγησης εξόδων

          Πίνακας επιχορήγησης ταξιδιών

 

 

 Πληροφορίες για φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν το τρέχον Εαρινό εξάμηνο 2016/17-NEW

             Πίνακας αναμενόμενης αποφοίτησης

 

 

Επικοινωνία γραμματείας με τους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας

 

 

New master's program on Cognitive Systems will take students in September 2017

 

 

Inovative Distance Learning M.Sc. Program in Cognitive Systems

 

 

Διεθνής Αναγνώριση του Εφαρμοσμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας.

 

PSY Evaluation Report