Εκτύπωση

Έρευνα σε Κύπρο και Ελλάδα: Ψυχολογική επίδραση των μέτρων προστασίας κατά του Covid-19 σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 5-18 ετών

Neurodevelopmental Optimal-Predictors, Risk factors, and Intervention from a Systems approach to Maladjustment in Children (Neo-PRISM-C)

ReaDI-STANCE

Ερευνητικά Προγράμματα του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης