Εκτύπωση

Συναισθηματική αυτό-ρύθμιση καπνιστών.

Στάθμιση ερωτηματολογίων_Συναισθηματική Ρύθμιση και Ψυχολογική Ευεξία.

Οι Εκτοπισμένοι στην Κύπρο και η Πρόθεση Επιστροφής: Κοινωνιοψυχολογικοί, Κοινωνιολογικοί Και Πολιτικοί Παράγοντες.

ALGEApp - Ερευνητική Ψυχο-εκπαιδευτική Εφαρµογή Διαχείρισης Χρόνιων Πόνων

Center For Applied Neurpscience http://www.cancyprus.org/home2.html 

Social Cognition Study.