Φοιτητές και Έρευνα

Social Cognition Study

Spatial Integration

Ατομικές διαφορές στην επεξεργασία συναισθηματικών καταστάσεων

Cross-modal effects of load

Κατανόηση ανταπόκρισης του ανθρώπινου εγκεφάλου σε κινηματογραφικές ταινίες

Στάθμιση ερωτηματολογίων στην Ελληνική γλωσσά

Κατανόηση ρηματικών μεταφορών

Επιδημιολογία κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων σε νεαρούς ενήλικες

Κατανόηση και πειστικότητα επιχειρηματολογικού κειμένου

RAN and reading ability across development

Κατανόηση πολλαπλών κειμένων και πειστικότητα

Aπαγωγικός συλλογισμός: η σχέση του με τη δημιουργικότητα και τον παραγωγικό συλλογισμό.

Πιλοτικό Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος

Σημασιολογικές σχέσεις και η απεικόνιση τους στο σημασιολογικό δίκτυο

Κατανόηση ανταπόκρισης του ανθρώπινου εγκεφάλου σε κινηματογραφικές ταινίες