ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γεωργίου Στέλιος

Κωνσταντινίδου Φώφη

Παπαδόπουλος Τιμόθεος

Ραφτόπουλος Αθανάσιος

 Διακίδου Ειρήνη- Άννα

 Αβρααμίδης Μάριος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σπανούδης Γιώργος (Αντιπρόεδρος)

Παναγιώτου Γεωργία (Πρόεδρος)

Ψάλτης Χάρης

Φάντης Κώστας

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Καδιανάκη Ειρήνη

Καρεκλά Μαρία

Σταυρινίδης Παναγιώτης

Μιχαηλίδης Μιχάλης

Lombardo Michael 

 

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

 Άντρια Σιήμη

 

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Νατσόπουλος Δημήτριος

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Καραγιάννη Ελένη

 
 
Άλλο Ερευνητικό Προσωπικό
 
Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες
 
Νέοι Ερευνητές