SPECIAL TEACHING STAFF

Alexandros Lordos

Melina Kyranides

 

 
SPECIAL SCIENTISTS
 
Myria Ioannou
 
Chara Dimitriou
 
Filia-Anna Christodoulou
 
Stephanie Pantelides
 
Maria-Zoe Chatzicharalampous
 
Andri Vrachimi-Souroulla
 
Nikos Konstantinou
 
Zoe Apostolidou
 
Despina X'' Kuriakou
 
Jacqueline Widmer
 
Xenia Georgiadou
 
Constantina Dimitriou
 
Vasiliki Tsolia
 

 

CLINICAL TRAINING DIRECTORS

Anthi Loutsiou Ladd,

Director of Clinical Training

Eleni Karayianni,

Coordinator of Clinical Training