Γνωρίστε το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η έκδοση αποσκοπεί στο να προσφέρει μια πρώτη και σφαιρική γνωριμία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής
Έτος έκδοσης: 2018

Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Λεβέντη
Η έκδοση συγκεντρώνει και τις δέκα εισηγήσεις των ομιλητών της σειράς των ετήσιων διαλέξεων εις μνήμην Ντίνου Λεβέντη. Πρόκειται για διαλέξεις που έλαβαν χώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2004 μέχρι και το 2013 τιμώντας το πολυσχιδές και ανθρώπινο έργο του αείμνηστου Ντίνου Λεβέντη και φιλοξενώντας διακεκριμένες προσωπικότητες, σύγχρονους πνευματικούς διαφωτιστές της επιστήμης και των γραμμάτων.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής
Έτος έκδοσης: 2016

Παλαίτυπα της Βιββλιοθήκης του Πανεπιστήμιου Κύπρου
Η έκδοση στοχεύει να αναδείξει τους θησαυρούς της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Έκδοση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Επιστημονική επιμέλεια:
Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister,
Ρένα Παπαδάκη, Σταυρούλα Λοφίτη
Δεύτερη επαυξημένη έκδοση
Έτος έκδοσης: 2017

Κτηριακές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής
Έτος έκδοσης: 2016

Η Σοφία. Μια μέλισσα που της άρεσε να διαβάζει
Παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο.
Έχοντας την πεποίθηση ότι η διαδικασία της γνώσης και της εξοικείωσης με την έρευνα και την επιστήμη πρέπει να ξεκινά από τα παιδικά χρόνια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξέδωσε ένα παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο που μιλά για αυτές τις «δύσκολες» έννοιες. Το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιστήμες, έχει ως ηρωίδα τη Σοφία τη μέλισσα (μασκότ του Πανεπιστημίου Κύπρου) , απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού και αποτελεί μια εισαγωγή σε έννοιες όπως είναι η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία.
Συγγραφέας: Δημήτρης Μπασλάμ
Πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/sofia/el/
Έτος έκδοσης: 2015

Με αφορμή τον εορτασμό για τα 25 χρόνια εγκαθίδρυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (1989 – ψήφιση του Νόμου) κυκλοφόρησε η παρούσα έκδοση, η οποία περιλαμβάνει τους/τις 20 αριστεύσαντες/σες φοιτητές/τριες που έχουν λάβει το βραβείο του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια των Τελετών Αποφοίτησης (1996 – 2015), καθώς και προσωπικές αναφορές των αριστούχων απόφοιτων για το Πανεπιστήμιό τους.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής
Έτος έκδοσης: 2015
 
«Ερευνητικά Προγράμματα Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη»
Βασικό θέμα της έκδοσης είναι τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το «Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη»
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.
Έτος έκδοσης: 2011

Έργο και Κοινωνική Προσφορά
Ένα αφιέρωμα στο πολύπτυχο έργο και την πλούσια κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μέσα από το έντυπο παρουσιάζεται η εκπαιδευτική δράση του Πανεπιστημίου, η ερευνητική του δραστηριότητα ανά σχολή, η ευρωπαϊκή διάσταση, η υποστήριξη προς τους φοιτητές, τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει, η συμβολή των φοιτητών και του προσωπικού στα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο, το ευρύτερο κοινωνικό έργο που προσφέρουν οι ακαδημαϊκοί, το αξιόλογο πολιτιστικό έργο του Ιδρύματος και οι νέες τεχνολογικές υπηρεσίες που προσφέρει στην Κύπρο.
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.

Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων (αναθεωρείται κατά διαστήματα)
Η έκδοση περιλαμβάνει κωδικοποίηση όλων των κανόνων που αφορούν σε θέματα σπουδών και φοιτητικά θέματα, όπως αυτά έχουν αναπροσαρμοστεί, ώστε να συνάδουν με την εφαρμογή του συστήματος ECTS. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο κυρίως για τους φοιτητές αλλά και για το ακαδημαϊκό προσωπικό.
Έκδοση του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

Νομοθεσία – Κανονισμοί – Κανόνες (Τόμοι Α και Β) (αναθεωρείται κατά διαστήματα)
Οι δύο αυτοί τόμοι περιλαμβάνουν τη νομοθεσία, που διέπει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε κωδικοποιημένη μορφή. Η κωδικοποίηση γίνεται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο και περιέχει το νόμο, τους κανονισμούς και κανόνες του Πανεπιστημίου, καθώς και διάφορες άλλες εγκυκλίους. Οι εκδόσεις αυτές καταγράφουν το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Έκδοση του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Οργανωτική Δομή (αναθεωρείται κατά διαστήματα)
Η έκδοση παρουσιάζει την οργανωτική δομή του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Τα οργανογράμματα αυτά αποτελούν το επιστέγασμα της στενής συνεργασίας της διεύθυνσης και του διοικητικού προσωπικού και αποτέλεσμα μακράς συζήτησης στην Επιτροπή Ολικής Ποιότητας.
Έκδοση του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-2020 (αναθεωρείται κατά διαστήματα)
Η έκδοση περιέχει το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο 2004-2020, το οποίο ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο, και το οποίο περιλαμβάνει το Όραμα του Πανεπιστημίου, όπως αυτό διατυπώθηκε με την ενεργό συμμετοχή όλης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας – ακαδημαϊκών, διοικητικών και φοιτητών – καθώς και τους δέκα (10) βασικούς στρατηγικούς στόχους, στην υλοποίηση των οποίων το Πανεπιστήμιο θα επικεντρωθεί τα επόμενα χρόνια. Η έκδοση αυτή αποτελεί τον οδικό χάρτη του Πανεπιστημίου για την επόμενη δεκαετία.
Έκδοση του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Τελετές Αναγόρευσης σε Επίτιμους Διδάκτορες
Κάθε έκδοση περιλαμβάνει ένα προλόγισμα, στο οποίο αναφέρεται πού και πότε έγινε η τελετή αναγόρευσης, ποιος προήδρευε της Συνεδρίας και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ακολουθεί η εισήγηση ακαδημαϊκού της σχολής, που πρότεινε την αναγόρευση, για τη ζωή, το έργο και την προσφορά του τιμωμένου και κλείνει με την αντιφώνηση του τιμωμένου.

H πρώτη τελετή έγινε στις 2 Oκτωβρίου 1996 και σ' αυτήν αναγορεύτηκε ο Kωνσταντίνος Γ. Σημίτης Eπίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Oικονομικών Eπιστημών και Διοίκησης.

Δοκίμια Κοινωνικού Προβληματισμού
Τα Δοκίμια Κοινωνικού Προβληματισμού εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και επικεντρώνονται σε θέματα που απασχολούν, ή που οφείλουν να απασχολούν, την κυπριακή κοινωνία. Τα δοκίμια στοχεύουν στον προβληματισμό της κυπριακής κοινωνίας, μέσω δημόσιου διαλόγου, στη βελτίωση της κατανόησης για τα σύγχρονα και πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, και, ενδεχομένως, στην ανάληψη δράσης από πολιτειακούς θεσμούς και φορείς ή οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής (Γραφείο Επικοινωνίας).

Κατάλογος Εμπειρογνωμόνων
Η Έκδοση παρουσιάζει, ανά τμήμα, τις ειδικότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και περιλαμβάνει βιογραφικές πληροφορίες καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των εμπειρογνωμόνων.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής (Γραφείο Επικοινωνίας).
Γ' Έκδοση, Ιούλιος 2014

Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας
Το εγχειρίδιο αυτό είναι το επίσημο σημείο αναφοράς και προσφέρει τις κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις οργανωτικές μονάδες του πανεπιστημίου. Έχει ετοιμαστεί με σκοπό να καθοδηγήσει οποιονδήποτε συντάσσει, διορθώνει ή σχεδιάζει έντυπες, ηλεκτρονικές ή άλλου είδους εκδόσεις καθώς και υλικό που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής (Γραφείο Επικοινωνίας).
Έτος έκδοσης: 2011

Απολογισμός της Πρυτανείας 2007-2010
του Τομέα Προώθησης και Προβολής (Γραφείο Επικοινωνίας).
Έτος έκδοσης: 2010
 
Έκδοση Πρυτανείας Πανεπιστημίου Κύπρου
Έτος έκδοσης: 2006

Γλώσσα και Παιδεία στους Tρεις Iεράρχες
Γεωργίου Δημητρίου Mπαμπινιώτη
Έκδοση που περιέχει τη διάλεξη με τίτλο Γλώσσα και Παιδεία στους Τρεις Ιεράρχες, που εκφωνήθηκε από τον καθηγητή Γλωσσολογίας και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Aθηνών Γεώργιο Mπαμπινιώτη στην εκδήλωση με την ευκαιρία της Γιορτής των Γραμμάτων, στις 26 Iανουαρίου 2004. H έκδοση περιλαμβάνει το σκεπτικό της επιλογής του Πανεπιστημίου να τιμά τη Γιορτή των Γραμμάτων με ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες και χαιρετισμό του Σταύρου Zένιου, Πρύτανη του Πανεπιστημίου, με τίτλο Aλαζονεία ή Παιδική Eιλικρίνεια; H έκδοση περιέχει βιογραφικό σημείωμα του Γεώργιου Mπαμπινιώτη, ενώ εμπλουτίζεται με φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση.
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.
Έτος έκδοσης: 2004

25 Χρόνια Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αφιέρωμα στην επετειακή εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής
Έτος έκδοσης: 2016

Δέκα Χρόνια - Η Ιστορία και το Έργο του Πανεπιστημίου Μέσα από Φωτογραφίες
Το βιβλίο αποτελεί αφιέρωμα στα δέκα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνοδεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο έναν ιστορικό σταθμό για το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου. Τα περιεχόμενα καλύπτουν κειμενογραφικά και φωτογραφικά όλη την πορεία του Πανεπιστημίου, από την προϊστορία της ίδρυσής του μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του, την αυτονόμηση, την καθιέρωσή του και τους νέους στόχους που θέτει για το μέλλον.
Τα βασικά κεφάλαια είναι: Η Έναρξη, Αυτονόμηση – Πρώτη Αποφοίτηση, Πανεπιστημιούπολη, Διδασκαλία, Έρευνα, Διεθνείς Σχέσεις, Πανεπιστήμιο και Κοινωνία, Όψεις, Τελετές Αναγόρευσης, Προσωπικό και Δομή, Οι Φοιτητές, Η Δεύτερη Δεκαετία. Το βιβλίο συνιστά πολύτιμη πηγή αναφοράς τόσο για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, όσο και για το ευρύ κοινό.
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, υπό την επίβλεψη της Ειδικής Επιτροπής για τον Εορτασμό των Δεκάχρονων του Πανεπιστημίου.
Έτος έκδοσης: 2002
 
Γενικές Πληροφορίες για Ξένους Φοιτητές LLP/ERASMUS
Η έκδοση είναι δίγλωσση (Ελληνικά και Αγγλικά) και στοχεύει στην πληροφόρηση των πιθανών υποψήφιων φοιτητών του Προγράμματος LLP/ERASMUS και των συμβούλων τους σχετικά με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, την υπάρχουσα υποδομή, τα προγράμματα σπουδών και την προσφερόμενη υποστήριξη προς τους φοιτητές. Περιέχει, επίσης, χρήσιμες πληροφορίες για την Κύπρο και την πόλη της Λευκωσίας, καθώς και πληροφορίες για υπηρεσίες και οργανισμούς, για να διευκολυνθεί ο ξένος φοιτητής κατά τη διαμονή του στο νησί.
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.

Διεθνής Διαγωνισμός Ιδεών για την Πανεπιστημιούπολη
Η έκδοση περιέχει τις συμμετοχές και τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού Ιδεών για την Πανεπιστημιούπολη, ο οποίος προκηρύχθηκε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1993.
Ο τόμος περιλαμβάνει τις βραβευθείσες προτάσεις, όπως και τις συμμετοχές τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης φάσης του Διαγωνισμού, μαζί με ένα σύντομο σκεπτικό της κριτικής επιτροπής, και αποτελεί χρήσιμο οδηγό στη βιβλιοθήκη των επαγγελματιών αρχιτεκτόνων και άλλων μελετητών, ακριβώς γιατί περιέχει το σκεπτικό και τη γνώση που συνόδευσαν την όλη διαδικασία.
Για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, αποτελεί σημείο ιστορικής αναφοράς για τη σύλληψη και γένεση της Πανεπιστημιούπολης.
Έκδοση των Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Γραφείο Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.
Έτος έκδοσης: 1997

Δωρεά Πινάκων Αντρέα και Μαίρης Λαδόμματου
Τιμητικό λεύκωμα αφιερωμένο στην ευγενή χειρονομία του Κύπριου ζωγράφου Αντρέα Λαδόμματου και της συζύγου του Μαίρης να δωρίσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλογή από 18 πίνακες, με έργα του καταξιωμένου καλλιτέχνη.
Την έκδοση προλογίζουν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και ο Πρύτανης.
Το κύριο μέρος αποτελούν φωτογραφίες των έργων, ενώ στην έκδοση περιλαμβάνεται και σύντομο σημείωμα για τη ζωή και το σημαντικό έργο του Αντρέα Λαδόμματου.
Έκδοση του Γραφείου Ανάπτυξης Προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.
Έτος έκδοσης: 2004

Εγχειρίδιο για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό: Γνωριμία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το έντυπο απευθύνεται στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και αποτελεί έναν οδηγό των λειτουργιών του ιδρύματος σε διοικητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.
Στο εγχειρίδιο αυτό υπάρχουν περιγραφές των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου, καθώς και πληροφορίες για τις διοικητικές υπηρεσίες με τους επί μέρους τομείς και τα γραφεία τους.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής (Γραφείο Αποφοίτων και Επικοινωνίας).
Έτος έκδοσης: 2009

Εκδόσεις Aνοικτού Πανεπιστημίου στο Σκαλί Αγλαντζιάς
Διαλέξεις: Πρώτος Χρόνος, Σεπτέμβριος 1998 - Φεβρουάριος 1999
Οργανωτική Επιτροπή Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Σκαλί Αγλαντζιάς (Δήμος Αγλαντζιάς, ΡΙΚ, Πανεπιστήμιο Κύπρου). Το βιβλίο περιλαμβάνει τις διαλέξεις που δόθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο Σκαλί Αγλαντζιάς.
Η έκδοση του βιβλίου θεωρείται ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση της συνέχισης και εδραίωσης του θεσμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Σκαλί Αγλαντζιάς.
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Έτος έκδοσης: 2001

Επιστημονικό Μνημόσυνο εις Μνήμην Νέλλης Τσουγιοπούλου
Έκδοση που περιλαμβάνει ομιλίες κατά το επιστημονικό μνημόσυνο εις μνήμην της Νέλλης Τσουγιοπούλου, Προέδρου της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κύπρου (1989-1995), που πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2006.
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.
Έτος έκδοσης: 2006

Η Τήβεννος του Πανεπιστημίου - Ιστορία και Σχεδιασμός
Το σκεπτικό, η μελέτη και η διαδικασία που προηγήθηκε της επιλογής τηβέννου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως και η τελική επιλογή και τα σχέδια της τηβέννου, παρουσιάζονται μέσα από αυτήν την καλαίσθητη και πλούσια σε φωτογραφικό υλικό έκδοση.
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, υπό την επίβλεψη Ειδικής Επιτροπής
Έτος έκδοσης: 1996

Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: Διάκριση στην Ευρώπη
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της Eκστρατείας του Πανεπιστημίου Κύπρου για Διάκριση στον Eυρωπαϊκό Xώρο Aνώτατης Eκπαίδευσης. Απευθύνεται σε όλη την κυπριακή κοινωνία, η οποία καλείται να υποστηρίξει έμπρακτα και να συνεισφέρει στην οικονομική ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Κύπρου και στη συμβολή του στην κοινωνική βελτίωση, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτιστική πρόοδο της χώρας. Στην έκδοση παρουσιάζονται οι ευεργέτες, αναλύονται οι τρόποι οικονομικής ενίσχυσης του Πανεπιστημίου, παρουσιάζονται ανά σχολή οι τομείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να ελκύσουν χρηματοδότηση, και γίνεται αναφορά στις προοπτικές που διανοίγει η οικονομική ενίσχυση προς τις σχολές, το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και τη Βιβλιοθήκη.
Έτος έκδοσης: 2005
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Aνάπτυξης.

Ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς
Ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο εκδόθηκε και διανεμήθηκε μαζί με το ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου «Κοινότητα» σε όλους τους αποφοίτους.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής (Γραφείο Αποφοίτων).
Έτος έκδοσης: 2006

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για σειρά εκδηλώσεων, που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου για να τιμήσει την επίτευξη του στόχου της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιλαμβάνει, επίσης, πληροφορίες για το Γραφείο του Πανεπιστημίου στις Βρυξέλλες, τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, για την κινητικότητα ακαδημαϊκών και φοιτητών και τη δημιουργία δικτύων.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής (Γραφείο Επικοινωνίας).
Έτος έκδοσης: 2004
 
Ειδική έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου για τον θεμέλιο λίθο του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

Xάρτες Kτηρίων Πανεπιστημίου Kύπρου
Περιλαμβάνει χάρτες με όλα τα κτήρια στα οποία στεγάζονται οι σχολές, τα τμήματα, οι υπηρεσίες και άλλες οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου, σχεδιάγραμμα κτηριακών εγκαταστάσεων κεντρικού χώρου και χάρτη με προσβάσεις στην Πανεπιστημιούπολη. Χρήσιμο εργαλείο για κάθε επισκέπτη.
Έκδοση των Tεχνικών Yπηρεσιών.

Εκδόσεις Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Εκδόσεις Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου