Ερευνητικά Επιτεύγματα

droneim long
ar trans Πρώτο με διαφορά το Πανεπιστήμιο Κυπρίου στην απορρόφηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων
Πρώτο ανάμεσα στους οργανισμούς με τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τετραπλάσιο αριθμό συμμετοχών από τον δεύτερο, και σχεδόν τετραπλάσιο προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετρά 104 συμμετοχές σε έργα του 7ου Προγράμματος- Πλαισίου, που αντιστοιχούν σε συνολική χρηματοδότηση €30.21 εκατ. Επιπλέον, από τα 12 έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, τα οποία απονεμήθηκαν στην Κύπρο, τα 10 εξασφάλισαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τονίζεται ότι οι χρηματοδοτήσεις ERC θεωρούνται ως οι πλέον ανταγωνιστικές και προσδίδουν τεράστιο κύρος στα πανεπιστήμια που τις έχουν εξασφαλίσει, ενώ, παράλληλα, συμβάλουν σημαντικά στις αξιολογήσεις των πανεπιστημίων σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Τα πιο πάνω στοιχεία καταδεικνύουν τη σημασία και τη συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην απορρόφηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, καθώς και στις προοπτικές που δημιούργησε για μία ακόμη πιο επιτυχημένη πορεία στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

ar trans Το ένα πέμπτο των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 'Ερευνας σε Ελλάδα και Κύπρο εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Από το 2007, που άρχισε τη λειτουργία του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council - ERC), χρηματοδοτήθηκαν με ανταγωνιστικές διαδικασίες 51 έργα σε Ελλάδα και Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) μαζί με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις, με ίσο αριθμό προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, η Κύπρος έχει 13 κατόχους έργων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), εκ των οποίων τα 10 εξασφάλισαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συνολική εγκεκριμένη χρηματοδότηση τών ERC προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχεται στα €10.019.755,71 εκατ.

ar trans Tα τέσσερα Βραβεία 'Ερευνας 2015 τού ΙΠΕ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Απονεμήθηκαν και φέτος σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές για σημαντικά έργα, που υλοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διοργανώνονται απο το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2015» στη θεματική ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική», απονεμήθηκε στον Μάριο Πολυκάρπου, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Tεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος».Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2015» για τη Θεματική Ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» απονεμήθηκε στον Δρα Παύλο Στεφάνου, για  έργο που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στη Θεματική Ενότητα «Επιστήμες Ζωής» νικητής αναδείχθηκε ο Δρ Παναγιώτης Παπαγεώργης, για το έργο που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη Θεματική Ενότητα «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» νικήτρια αναδείχθηκε η Δρ Καλυψώ Ιορδάνου, για το έργο που επίσης υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
polycarpou vravia.jpg2
Οι ερευνητικές επιτυχίες του 2015
bullet ora Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Μεγάλο Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης - Έρευνα που στοχεύει να κατακτήσει μια αστείρευτη πηγή ενέργειας

bullet ora Σημαντική η συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ανάπτυξή Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων 5ης Γενεάς

bullet ora Δύο Marie Skłodowska-Curie υποτροφίες, ύψους €315.298, σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon2020)

bullet ora Προχωρημένες λύσεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας απο το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε σημαντικό Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα συμμετέχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας του Τμήματος Πληροφορικής

bullet ora Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο διερευνά θέματα σχετικά με πλατφόρμες υπολογιστικής νεφέλης (PaaS - Platform as a Service)

bullet ora "Δημιουργία Μεσογειακής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τα Έξυπνα Δίκτυα" στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PV-NET

bullet ora Αλληλοεπιδρώντας με ρομπότ: Νέα χρηματοδότηση ύψους €979.250 για το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ευρωπαϊκο πρόγραμμα €3.430.930

bullet ora Νέα χρηματοδότηση €203.000 στο Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πρόγραμμα συνολικής χρηματοδότησης €13 εκατ., 03 Μαρτίου 2015

bullet ora Η υψηλής ποιότητας έρευνα του Νηρέα - IWRC του Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζεται από την Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού για το Νερό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

bullet ora Toν Συντονισμό Έργου Marie Skłodowska-Curie: Innovative Training Network, με προϋπολογισμό €3.7 εκατομμυρίων, αναλαμβάνει το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας

bullet oraΣε σημαντικό Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας για το Ευρωπαϊκο Δίκτυο Αναφοράς για τις Σπάνιες Αναιμίες

bullet ora Σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη διαδικτυακού οικοσυστήματος για τη διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) - Χρηματοδότηση ύψους €133.000

bullet ora Νέο Έργο, ύψους περίπου € 7.1 εκατομμυρίων, συγχρηματοδοτούμενο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία τής Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συντονίσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου

bullet ora Πρότυπη κατασκευή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Synergetic Multi-Objective Design and Construction of Timber Pavilion Prototypes:Αρχιτεκτονικό εργαστήριο ξύλινης κατασκευής στο δημοτικό σχολείο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος

bullet ora Σημαντική συνεισφορά στον τομέα της Ενέργειας. Η Ερευνητική Μονάδα Eνεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» αναλαμβάνει μελέτη για το μελλοντικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κύπρου, με ανάθεση από το JRC

bullet ora Μοναδική ευκαιρία για απόκτηση Εθνικής Βιοτράπεζας στην Κύπρο

bullet ora Σημαντική χρηματοδότηση, ύψους € 1.012.173, εξασφάλισε η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ»

bullet ora Ελπίδες για έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου στο λεπτό έντερο -- Ερευνητές κατασκεύασαν ένα πρότυπο ηλεκτρονικής κάψουλας για προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου στο λεπτό έντερο

bullet ora Σημαντικά ευρήματα απο το Εργαστήριο Αναπτυξιακής Βιολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας 

bullet ora Δημιουργία Ινστιτούτου Έρευνας, Καινοτομίας Και Επιχειρηματικότητας με τη στήριξη τής Pwc


ar trans Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Μεγάλο Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης - Έρευνα που στοχεύει να κατακτήσει μια αστείρευτη πηγή ενέργειας: Νέα χρηματοδότηση ύψους €250.000 εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Eργαστήριο Υπολογιστικών Επιστημών (UCY-CompSci-Computational Sciences Laboratory) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, για τη συμμετοχή του στο συνεταιρισμό EUROfusion (European Consortium for the Development of Fusion Energy). Στο πλαίσιo του συνεταιρισμού, η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου UCY-CompSci εστιάζεται στη διεξαγωγή αριθμητικών προσομοιώσεων μεγάλης κλίμακας, όπως και στην ανάπτυξη πρωτοποριακών διαγνωστικών μεθόδων για την παρακολούθηση της ευστάθειας του πλάσματος, που υπάρχει στην καρδιά του αντιδραστήρα σύντηξης.  [αρχή]

ar trans Σημαντική η συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ανάπτυξή Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων 5ης Γενεάς: Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένας από τους εταίρους στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «FiWinG», το οποίo χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης (ΔΑΚ). Τα προγράμματα Marie Skłodowska-Curie ΔΑΚ είναι άκρως ανταγωνιστικά και στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν τις καινούριες γενιές ερευνητών, δίνοντάς τους τις κατάλληλες δεξιότητες, ιδιαίτερα όσον αφορά νέες και πρωτοποριακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να μπορούν να μετατρέψουν τη γνώση τους σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας για οικονομικό και κοινωνικό όφελος. Το τετραετές ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα «FiWin5G», θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας 10 διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών από εννέα ευρωπαϊκές χώρες και έχει ως θέμα τα «Ενοποιημένα Οπτικά-ασύρματα Δίκτυα 5ης Γενεάς». Το εν λόγω έργο άρχισε τον Ιανουάριο του 2015, με συντονιστή το University College London, με συνολικό προϋπολογισμό €4.12 εκατομμύρια, από τα οποία €241.000 αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. [αρχή]

ar transΔύο MarieSkłodowska-Curie υποτροφίες, ύψους €315.298, σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon2020): Οι εν λόγω υποτροφίες θα υποστηρίξουν, για δύο χρόνια, την έρευνα μεταδιδακτορικών ερευνητών. Σκοπός της χρηματοδότησης είναι να μελετηθεί πειραματικά σε προκλινικές μελέτες αλλά και υπολογιστικά -με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων -ο ρόλος των στρωματικών (μη καρκινικών) κυττάρων, που υπάρχουν σε συμπαγείς καρκινικούς όγκους τόσο στην ανάπτυξη των όγκων αυτών όσο και στην παρεμπόδιση της αποτελεσματικής μεταφοράς αντι-καρκινικών φαρμακευτικών σκευασμάτων. [αρχή]

ar transΠροχωρημένες λύσεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας απο το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε σημαντικό Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα συμμετέχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας του Τμήματος Πληροφορική: Σε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας συμμετέχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Υγείας) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τη μικρομεσαία κυπριακή επιχείρηση InfoTEX Software Solutions LTD, με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου λογισμικού για την υλοποίηση προχωρημένων λύσεων ηλεκτρονικής υγείας. Το πρόγραμμα, με το ακρώνυμο FI-STAR, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Διαδίκτυο του Μέλλοντος - Κοινωνική Τεχνολογική Ευθυγράμμιση στην Υγεία (Future Internet –Social Technological Alignment in Healthcare). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 16.800.000 και αποτελεί μία κοινοπραξία από 43 εταίρους από όλη την Ευρώπη. [αρχή]

ar transΕυρωπαϊκό ερευνητικό έργο διερευνά θέματα σχετικά με πλατφόρμες υπολογιστικής νεφέλης (PaaS - Platform as a Service): Πώς οργανισμοί και εταιρίες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πλατφόρμας (Platform as a Service - PaaS); Ο στόχος τού PaaSport είναι να αυξήσει τη χρήση υπηρεσιών πλατφόρμας σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφελών και να διευρύνει τις εφαρμογές της. Σε συνεργασία με συντεχνίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων από Γερμανία (BITMi), Λεττονία (LIKTA), Σουηδία (GCM) και Τουρκία (TBV), το ερευνητικό έργο PaaSport εξετάζει τρόπους, έτσι ώστε να καταστήσει ελκυστική τη χρήση υπηρεσιών πλατφόρμας PaaS σε πανεπιστήμια και επιχειρήσεις. [αρχή]

ar trans"Δημιουργία Μεσογειακής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τα Έξυπνα Δίκτυα" στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PV-NET: Η Κύπρος φιλοξένησε, στις 26 Μαρτίου 2015, μία φιλόδοξη πρωτοβουλία με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών, κρατών- μελών και τρίτων χωρών της Μεσογείου, που είναι η δημιουργία της Μεσογειακής Πλατφόρμας για τα Έξυπνα Δίκτυα (MED TP4SG). Σημειώνεται ότι προηγήθηκε το εγχείρημα για τη Δημιουργία Εθνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Έξυπνων Δικτύων στην Κύπρο,στις 8 Δεκεμβρίου 2014, με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, στo πλαίσιo της υλοποίησης του έργου PV-NET στην Κύπρο. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία προωθείται στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου PV-NET «Προώθηση της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας μέσω της βελτιστοποίησης των συστημάτων συμψηφισμού (Net Metering)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος MED. [αρχή][αρχή]

ar transΑλληλοεπιδρώντας με ρομπότ: Νέα χρηματοδότηση ύψους €979.250 για το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ευρωπαϊκο πρόγραμμα €3.430.930: Συμμετοχή στο νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρώνυμο GrowMeUp, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), έχει εξασφαλίσει πρόσφατα το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τη μικρομεσαία επιχείρηση CITARD Services Ltd, λαμβάνοντας μαζί χρηματοδότηση ύψους €979.250, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα €3.430.930. Στόχος του προγράμματος "GrowMeUp," που εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας με ρομποτικούς συντρόφους. [αρχή]

ar transΝέα χρηματοδότηση €203.000 στο Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πρόγραμμα συνολικής χρηματοδότησης €13 εκατ.Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, πρόσφατα, έχει καταφέρει να προσελκύσει ακόμη ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους €203.000. Το έργο, το οποίο φέρει το ακρώνυμο EU CISE 2020 (ΕU Common Information Sharing Environment 2020), έχει ως στόχο τη δημιουργία και την πιλοτική εφαρμογή μίας κοινής ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών, που αφορούν θέματα της θαλάσσιας πολιτικής, ειδικότερα την ασφάλεια στη θάλασσα. [αρχή]

ar transΗ υψηλής ποιότητας έρευνα του Νηρέα - IWRC του Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζεται από την Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού για το Νερό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Η Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) «Water challenges for a changing world» ασχολείται με την έρευνα στον τομέα του νερού και των υδρολογικών επιστημών. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να αρχίσει τη συγκεκριμένη ΠΚΠ στις 6 Δεκεμβρίου του 2011 ως συμβολή στη μείωση του κατακερματισμού των προσπαθειών των κρατών -μελών και της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, γνώσεων και πόρων, με στόχο την προώθηση της υπεροχής και ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων. Στη συγκεκριμένη ΠΚΠ συμμετέχουν 20 χώρες. [αρχή]

ar transToν Συντονισμό Έργου MarieSkłodowska-Curie: InnovativeTrainingNetwork, με προϋπολογισμό €3.7 εκατομμυρίων, αναλαμβάνει το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας: Μεγάλη διάκριση αποτελεί η έγκριση για χρηματοδότηση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της ερευνητικής πρότασης που υπέβαλε το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιo της δράσης "Marie Skłodowska-Curie: Innovative Training Networks (ITN)," που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (H2020-MSCA-ITN-2015). Η ερευνητική πρόταση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση έχει τίτλο "Antibiotics and mobile resistance elements in wastewater reuse applications: risks and innovative solutions (ANSWER)" και ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής ανέρχεται στα €3,708,689.76, εκ των οποίων περί τις €800,000 αφορούν στις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου Νηρέας. [αρχή]

ar transΔημιουργία Ινστιτούτου Έρευνας, Καινοτομίας Και Επιχειρηματικότητας με τη στήριξη τής Pwc: Τη δημιουργία Ινστιτούτου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη. Η χρηματοδότηση αφορά, κυρίως, στην ανέγερση μέρους του κτηρίου, το οποίο θα στεγάσει το Ινστιτούτο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και εκτίμησης προς την εταιρία για την πολύτιμη στήριξή της, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε ότι η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου θα φέρει το όνομα "PwC". [αρχή]

ar transΣε σημαντικό Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας για το Ευρωπαϊκο Δίκτυο Αναφοράς για τις Σπάνιες Αναιμίες: Το εργαστήριο e-Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Θαλασσαιμίας, έχει αναλάβει την ευθύνη να δημιουργήσουν υπηρεσίες e-Υγείας στον τομέα τον σπάνιων αναιμιών. Σε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, με την ονομασία e-ENERCA, συμμετέχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Θαλασσαιμίας (TIF) και άλλους Ευρωπαίους εταίρους. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις σπάνιες αναιμίες. [αρχή]

ar transΣημαντική συμβολή στην ανάπτυξη διαδικτυακού οικοσυστήματος για τη διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) - Χρηματοδότηση ύψους €133.000: Σε ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα βοηθήσει στην ευκολότερη ανάπτυξη, αξιοποίηση και συγκερασμό τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Software Engineering and Internet Technologies Laboratory (SEIT) του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένας από τους εταίρους στο ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρώνυμο «Prosperity4All», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7th Framework Programme – FP7). Το τετραετές ερευνητικό πρόγραμμα «Prosperity4All» θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας 25 διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών από 13 ευρωπαϊκές χώρες. [αρχή]

ar transΝέο Έργο, ύψους περίπου € 7.1 εκατομμυρίων, συγχρηματοδοτούμενο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία τής Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συντονίσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλαμβάνει, για δεύτερη συνεχόμενη προγραμματική περίοδο, τον συντονισμό έργου, συγχρηματοδοτούμενου από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συγκεκριμένα, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το νέο έργο, με προσωρινό τίτλο «Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο», προϋπολογισμού ύψους €7.154.118, εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο και σε αυτό θα συμμετάσχουν και τα οκτώ δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. [αρχή]

ar transΠρότυπη κατασκευή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Synergetic Multi-Objective Design and Construction of Timber Pavilion Prototypes-Αρχιτεκτονικό εργαστήριο ξύλινης κατασκευής στο δημοτικό σχολείο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος: Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει πραγματοποιήσει αρχιτεκτονικό εργαστήριο ξύλινης κατασκευής στο δημοτικό σχολείο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος. Η ενδιαφέρουσα αυτή συνεύρεση του ακαδημαϊκού κόσμου με τους μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και, συγκεκριμένα, του προγράμματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, υπό τον τίτλο Synergetic Multi-Objective Design and Construction of Timber Pavilion Prototypes. Η δράση έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και με την υποστήριξη της Χαραλαμπίδης Κρίστης, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης της εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Τα Παιδιά Πολίτες του Μέλλοντος». [αρχή]

ar transΣημαντική συνεισφορά στον τομέα της Ενέργειας. Η Ερευνητική Μονάδα Eνεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» αναλαμβάνει μελέτη για το μελλοντικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κύπρου, με ανάθεση από το JRC:Τη μελέτη για το μελλοντικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κύπρου αναλαμβάνει η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ», με ανάθεση από το Joint Research Centre (JRC). Η μελέτη αφορά τεχνικά θέματα, που σχετίζονται με το μελλοντικό ενεργειακό δίκτυο και την αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο, με βάση στους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρώπη για το 2030. [αρχή]

ar transΜοναδική ευκαιρία για απόκτηση Εθνικής Βιοτράπεζας στην Κύπρο: Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση €460.638, για να υλοποιήσει το έργο «Ανάπτυξη μιας σύγχρονης Βιοτράπεζας και Πρόγραμμα Έρευνας του Ανθρώπινου Γονιδιώματος των Κυπρίων». Η ομάδα του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €460,638, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και Καινοτομία (H2020-WIDESPREAD-2014-1-FPA / TEAMIΝG), για να υλοποιήσει την πρώτη φάση του έργου «Ανάπτυξη μιας σύγχρονης Βιοτράπεζας και Πρόγραμμα Έρευνας του Ανθρώπινου Γονιδιώματος των Κυπρίων» (Biobanking and the Cyprus Human Genome Project - CY-BIOBANK). Ο σκοπός της Βιοτράπεζας είναι η υποστήριξη και προώθηση της έρευνας στις γενετικές παθήσεις, ώστε να επιτευχθούν καλύτερες διαγνώσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά.

ar transΣημαντική χρηματοδότηση, ύψους € 1.012.173, εξασφάλισε η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ»: Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου έλαβε σημαντική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διεξαγωγή του ερευνητικού της έργου. Μέσα από την ανταγωνιστική πρόσκληση του εργαλείου Twinning εξασφάλισε χρηματοδότηση συνολικού ύψους € 1.012.173. Kύριος στόχος θα είναι η ενίσχυση της αριστείας και της ικανότητας καινοτομίας στην Ερευνητική Μονάδα «ΦΩΣ», κυρίως στον τομέα των φωτοβολταϊκών και υποστηρικτικών τεχνολογιών για την ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με το ενοποιημένο έξυπνο δίκτυο. [αρχή]

ar transΕλπίδες για έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου στο λεπτό έντερο - Ερευνητές κατασκεύασαν ένα πρότυπο ηλεκτρονικής κάψουλας για προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου στο λεπτό έντερο: Ελπίδες για την έγκαιρη ανίχνευση του πρώιμου καρκίνου στο λεπτό έντερο, πριν καν αρχίσει να εξαπλώνεται η νόσος, δίνει σημαντική ανακάλυψη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγκεκριμένα, ερευνητές στο Εργαστήριο Ολιστικής Ηλεκτρονικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, υπό την καθοδήγηση του επίκουρου καθηγητή Ιούλιου Γεωργίου, σχεδίασαν και κατασκεύασαν ένα πρότυπο ηλεκτρονικής κάψουλας για την ανίχνευση του καρκίνου στο λεπτό έντερο. Η κατασκευή μιας τέτοιας κάψουλας δημιουργεί δυνατότητες συστηματικού προληπτικού έλεγχου για τυχόν παρουσίαση πρώιμων καρκινωμάτων. [αρχή]

ar transΣημαντικά ευρήματα απο το Εργαστήριο Αναπτυξιακής Βιολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας: Σημαντικά ευρήματα ανακοίνωσαν πρόσφατα ερευνητές από το Εργαστήριο Αναπτυξιακής Βιολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγκεκριμένα, σε μεταπτυχιακή εργασία, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, παρουσιαστήκαν νέα δεδομένα σε σχέση με τον μηχανισμό που οδηγεί στον σχηματισμό του νευρικού σωλήνα στα σπονδυλωτά, μια διαδικασία που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά την εμβρυογένεση. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό εγνωσμένου κύρους Cell Reports. [αρχή]