Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22894313