Το Πανεπιστήμιο από τον Ιούνιο του 2000 έχει την ευγενή στήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, το οποίο χρηματοδοτεί αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, στις ανθρωπιστικές σπουδές με στόχο την προώθηση της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα. Η ετήσια χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη ανέρχεται στα €170.000.
 
Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη θεωρείται διάκριση αριστείας, δεδομένου ότι επιλέγονται για χρηματοδότηση προγράμματα πολύ υψηλού επίπεδου. Η συνήθης διάρκεια των προγραμμάτων είναι ένα με δύο χρόνια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η έγκριση προγραμμάτων τριετούς διάρκειας.
 
 
 
Την περίοδο 2000- 2013 έχουν χρηματοδοτηθεί 22 ερευνητικά προγράμματα. Από το 2014 ξεκίνησε η χρηματοδότηση 12 νέων ερευνητικών προγραμμάτων.
 
Η Επιτροπή Α.Γ. Λεβέντη έχει δημιουργηθεί για να διαχειρίζεται την ετήσια χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Η Επιτροπή εποπτεύει τη διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και έγκρισης ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη που ορίζει το Ίδρυμα και δύο μέλη που ορίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Το 2011 εκδόθηκε η έκδοση "Ερευνητικά Προγράμματα Α.Γ. Λεβέντη". Βασικό θέμα της έκδοσης είναι οι περιλήψεις των ερευνητικών προγραμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το «Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη». Η έκδοση έγινε από το Γραφείο Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων (πατήστε εδώ για να βρείτε την έκδοση).
 
Το 2014 για πρώτη φορά εκδίδεται στ΄αγγλικά ο τόμος "A. G. Leventis Research Projects: 2000 - 2016" ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το «Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεισφορά των προγραμμάτων τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.  Η έκδοση αυτή έγινε από την Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Σχέσεων και την Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων (για την έκδοση σε flip e-book μορφή πατήστε εδώ. Για την έκδοση σε pdf μορφή πατήστε εδώ).
 
Μέλη:
Αθανάσιος Γαγάτσης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος
Χαράλαμπος Μπακιρτζής, Εκπρόσωπος του Ιδρύματος
Sir Michael Llewellyn, Εκπρόσωπος του Ιδρύματος
Αριστούλα Γεωργιάδου, Εκπρόσωπος του Ιδρύματος
Ανδρέας Χαρίτου, Μέλος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου