Μήνυμα από την Πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας
 
To Πανεπιστήμιο έχει ως βασική αποστολή την έρευνα, την παραγωγή γνώσης και τη διδασκαλία, μέσα σε πλαίσιο ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Για το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου η έρευνα αποτελεί και βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για την συνεχή ανάπτυξή του. Με τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξελίσσεται, προοδεύει, καινοτομεί και ενισχύει το κύρος του στην ίδια τη χώρα αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Παρόλη τη μικρή παράδοση του, τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ποσότητα και η ποιότητα των ερευνητικών προγραμμάτων παρουσιάζει σταθερά υψηλούς δείκτες ανάπτυξης γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την εγκυρότητα της ερευνητικής προσπάθειας που επιτελείται στο ακαδημαϊκό ίδρυμα.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τις ερευνητικές του δραστηριότητες προσφέρει, πέραν των άλλων, εργασία σε πολλούς φοιτητές και ερευνητές, αναβαθμίζει την ερευνητική υποδομή του, προσελκύει αξιόλογους επιστήμονες, ενδυναμώνει την συνεργασία του με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και με τον επιχειρηματικό κόσμο, χωρίς να εκχωρεί την ακαδημαϊκή του ανεξαρτησία.
 
Η διάχυση και η κοινωνική αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας, μαζί με άλλες προϋποθέσεις, συμβάλλουν ώστε τόσο η κυπριακή κοινωνία όσο και οι κοινωνίες του κόσμου να διεκδικούν την πρόοδο, την ευημερία και την ανάπτυξη. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει σαφή ερευνητική πολιτική ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτής θα συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην έρευνα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων και συμβάλλοντας ενεργά και υπεύθυνα στην διαμόρφωση του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι.
 
Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων