Τομέας Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης με την Επιχειρηματική Κοινότητα
 
Τα κυριότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Τομέα Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης με την Επιχειρηματική Κοινότητα είναι:
  • Διαχείριση εργασιακής εμπειρίας φοιτητών ΠΚ (placements/ internships / insights/ άλλες μορφές απόκτησης εργασιακής εμπειρίας)
  • Διαχείριση εργοδότησης αποφοιτούντων και αποφοίτων/ εξεύρεση εργασίας
  • Διαχείριση συνεργασιών Πανεπιστημίου κι εταιρειών κι ολοκληρωμένο πλάνο προώθησης όλων των ειδών συνεργασιών
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο: