Μήνυμα Καλωσορίσματος

 
Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΚΠΕ). 
 
Bασικός σκοπός του Τμήματος είναι η αγωγή και η έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Kοινωνιολογίας και της Πολιτικής Eπιστήμης, καθώς και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου πάνω σε ειδικά θέματα που κατέχουμε μέσω της επιστημονικής μας έρευνας και τριβής. Προς αυτό το σκοπό, υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση θεωρίας, πράξης, έρευνας και διδασκαλίας.
 
Το ΚΠΕ είναι μια ζωντανή και δημιουργική κοινότητα. Αποτελείται από έντεκα μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, και απασχολεί δύο επισκέπτες ακαδημαϊκούς, δεκατρείς ειδικούς επιστήμονες, καθώς και αριθμό ερευνητικών συνεργατών.
 
Συγκεκριμένα στο Τμήμα:
Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στα προγράμματα σπουδών μας, παρακαλώ μελετήστε την ιστοσελίδα μας και αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις επικοινωνήστε με την Γραμματεία και/ή τους/τις Συντονιστές/τριες των Προγραμμάτων μας.
 
Αν είστε κάτοχος διδακτορικού και ενδιαφέρεστε να διδάξετε στο Τμήμα, σημειώστε ότι ανακοινώνουμε ετησίως (συνήθως Ιανουάριο ή Φεβρουάριο) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ειδικούς Επιστήμονες. Οι θέσεις αυτές μερικής απασχόλησης κατανέμονται μετά από συλλογική αξιολόγηση στο Συμβούλιο του Τμήματος στη βάση δημοσιοποιημένων κριτηρίων (συγκ. διδακτικών αναγκών, ακαδημαϊκής αριστείας και διδακτικής πείρας).
 
Αν είστε μεταδιδακτορικός/η ερευνητής/ρια που θέλει να συνεργαστεί ερευνητικά μαζί μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάρτιση προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση, παρακαλώ μελετήστε τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τμήματος, και επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους στέλνοντας τους ένα σύντομο βιογραφικό σας και εξηγώντας τους (α) την πρόταση σας και (β) πως μπορούν να εμπλακούν.
 
Αν είστε οργανισμός που θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, παρακαλώ επικοινωνήστε σε πρώτο στάδιο με τη Γραμματεία του Τμήματος, εξηγώντας μας (α) ποιοι είστε, (β) πως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, και (γ) ποιοι/ες συνάδελφοι κρίνεται ότι θα ενδιαφέρονταν ώστε να προωθήσουμε την πρόταση σας.
 
Αν απλά ενδιαφέρεστε για κοινωνικά και πολιτικά θέματα, αν επιθυμείτε, αφήστε το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση εδώ, και θα σας ενημερώνουμε περιοδικά για τις εκδηλώσεις μας.
 
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και τη διαδικτυακή σας επίσκεψη.
 
Σταύρος Τομπάζος
Πρόεδρος Τμήματος