Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών:

       1.   Άκης Σωφρονίου, Πρόεδρος
       2.  Ελένα Φτιάκα, Αντιπρόεδρος
       3.   Βάκης Ανδρέου, Ταμίας
       4.   Ελένη Κωνσταντίνου – Κουπέπια, Βοηθός Ταμίας
       5.   Χριστίνα Ματσούκα – Ανδρέου, Γραμματέας
       6.   Άντια Ρούσου, Βοηθός Γραμματέας
       7.   Ευαγγελία Σαμιου, Μέλος
       8.   Λίνα Κασσιανίδου, Μέλος
       9.  Μιχάλης Κλαδευτηράς, Mέλος
       10. Χρυσόστομος Ελευθερίου, Μέλος
       11. Άντρη Γιάγκου, Μέλος
       12. Κλεάνθης Πισσαρίδης, Αν. Προϊστάμενος ΥΣΦΜ, Μέλος
       13. Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ
       14. Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ
       15. Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ
       16. Εκπρόσωπος Φοιτητικών Ομίλων
       17. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Αποφοίτων ΠΚ