Διεθνές Συνέδριο: Τύποι Αφηγήσεων σε Συλλογές. Προς μια Θεωρία της Αρχαίας και Βυζαντινής Σύντομης Διήγησης (2ος - 7ος αι. μ. Χ.)


Χρόνος:

26-27 Νοεμβρίου 2021

Χώρος:

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων ακόλουθο σύνδεσμο:

Πρόσκληση Εισηγήσεων

Μπορείτε να δείτε τις Περιλήψεις και το Πρόγραμμα του Συνεδρίoυ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Συνέδριο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου

Εγγραφή