Τελευταία ενημέρωση: ΧΖΣ/ΧΖΣ 2017 02 21
 
Κτηριακές Εγκαταστάσεις Ιατρικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη
ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ
 
Αρ. Διαγωνισμού: CDO 005/15
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός Σταδίου - Ανοικτός διαγωνισμός χωρίς προεπιλογή.
 
Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2015 με την απονομή του πρώτου βραβείου στον Αρχιτέκτονα Antonio Gonzalez Linan σε συνεργασία με τον Αρχιτέκτονα Antonio Gonzalez Cordon (SV60 Arquitectos) από την Σεβίλλη Ισπανίας.

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για το σχεδιασμό και επίβλεψη του Έργου υπογράφηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. Τον ιανουάριο 2017 ολοκληρώθηκε το Στάδιο Προμελέτης.

 

Αρ. Διαγωνισμού Μελέτης: CDO 087/10 
Κτηριακές Εγκαταστάσεις Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας 03 – Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός δύο Σταδίων
 
Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2012 με την απονομή του πρώτου βραβείου στην Ομάδα Αρχιτεκτόνων: Μιλτιάδη Κατσαρού, Νικόλα Θεοτόκη, Γεώργιου Παπαγιανόπουλου, Δημήτριου Χριστοβασίλη, Απόστολου Γούλα.
 
Συνεπεία της οικονομικής κρίσης, παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην υπογραφή της Σύμβασης. Η Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών υπογράφηκε στις 22 Ιουλίου 2014 και η ετοιμασία της οριστικής μελέτης βρίσκεται σε εξέλιξη.
 
 
Αρ. Διαγωνισμού Μελέτης: CDO 078/09
Κτηριακές Εγκαταστάσεις Πολυτεχνικής Σχολής – Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός δύο Σταδίων
 
Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2010 με την απονομή του πρώτου βραβείου στην Ομάδα Αρχιτεκτόνων: Χρύσανθου Χρυσάνθου - Αναστάσιου Κωτσιόπουλου - Ηρακλή Παπαχρίστου.
 
Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών υπογράφηκε στις 18 Μαΐου 2011.
 
Αρ. Διαγωνισμού Κατασκευής: CDO 004/15
Διαγωνισμός Κατασκευής της Πολυτεχνικής Σχολής προκηρύχθηκε στις 22 Μαΐου 2015.
 
Για επιπρόσθετη πληροφόρηση και τα αποτελέσματα των πιο πάνω Διαγωνισμών, ακολουθείστε τους συνδέσμους:
  

Για επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την Πανεπιστημιούπολη στην Αθαλάσσα:
University of Cyprus Estate Strategy and Master Plan Proposal (2018) - σε εξέλιξη