Εκτύπωση
 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. UCY-2019-026-CDO
 
 
GENERAL GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT_NOV. 2004
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT_BIO-CTF3_JUNE 2015