Εκτύπωση
Το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης αποτελεί ένα πολυσύνθετο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο ενσωματώνει πολλαπλές παραμέτρους που σχετίζονται τόσο με τα δεδομένα του χώρου και του ευρύτερου περιβάλλοντος, όσο και με το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου.
 
Βλέπετε εδώ το πλέον πρόσφατο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης όπως αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο 2019 σε συνεργασία με εξωτερικούς Συμβούλους.
 
 
Διεθνής Διαγωνισμός και Έγκριση από Υπουργικό Συμβούλιο
 
Για την ετοιμασία του ΓΧΣ είχε προκηρυχθεί το 1992 Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών σε δύο φάσεις, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 1993. Στη βάση των επικρατέστερων προτάσεων, το 1994 εκπονήθηκε το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης, το οποίο έτυχε της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου το 1996.
Κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου είχαν αναλυθεί με λεπτομέρεια όλες οι παράμετροι σχεδιασμού, τα δεδομένα του χώρου, οι κατασκευαστικές φάσεις υλοποίησης της Πανεπιστημιούπολης, η νομοθεσία και ο τρόπος ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.
 
 
Πανεπιστημιούπολη - Ζώνες ανάπτυξης
 
Το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο οργανώνει τις διάφορες εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη σε πέντε παράλληλες λειτουργικές ζώνες:
  • ζώνη δημόσιων κτηρίων
  • ζώνη Σχολών και χώρων διδασκαλίας
  • ζώνη πρασίνου και υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων
  • ζώνη Φοιτητικών Εστιών
  • ζώνη υποστηρικτικών χώρων
Η πλήρης ανάπτυξη προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε δύο κύριες κατασκευαστικές φάσεις.
 
 
Πανεπιστημιούπολη - Ολοκλήρωση Φάσης 1
 
Η πρώτη περίοδος κατασκευής των έργων της Πανεπιστημιούπολης ολοκληρώθηκε το 2010 και περιλαμβάνει τα πιο κάτω έργα:
  1. Έργα Υποδομής - Φάση 1
  2. Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών και Επέκταση
  3. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
  4. Χώροι Διδασκαλίας Ι και ΙΙ
  5. Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
  6. Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
  7. Φοιτητική Εστία 1Α
  8. Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Φάση 1
 
Αναθεώρηση Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου (Δεκ 2008)
 
Το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης αποτελεί εκ της φύσεως του ένα ευέλικτο έγγραφο και σχέδιο, το οποίο συνεχώς αναθεωρείται και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.
 
Η τελευταία αναθεώρηση διήρκησε δέκα μήνες και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2008, από τον ξένο οίκο YRM Ltd Architects, Planners & Designers, σε συνεργασία με το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης. Κατά την αναθεώρηση αναγνωρίστηκαν τρείς βασικοί πυρήνες παρουσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λευκωσία: Πανεπιστημιούπολη, Ακαδημία και Παλιά Πόλη της Λευκωσίας.
 
Το έγγραφο που υποβλήθηκε, αναφέρεται αφενός στη στρατηγική ανάπτυξης όλων των Κτηριακών Εγκαταστάσεων στις οποίες δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αφετέρου επικεντρώνεται στον προγραμματισμό ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης.
Στο έγγραφο περιλαμβάνονται οκτώ επιμέρους μελέτες ως εξής:
  1. Στρατηγική Ανάπτυξης
  2. Μελέτη Ακαδημαϊκών και Κτηριακών παραμέτρων ανάπτυξης
  3. Μελέτη Τοπιοτέχνησης
  4. Μελέτη Υπηρεσιών, Ενεργειακών θεμάτων και Αειφορίας
  5. Κυκλοφοριακή Μελέτη και Μελέτη Χώρων Στάθμευσης
  6. Μελέτη Υποδομών και Πολιτικής Μηχανικής
  7. Περιβαλλοντική Μελέτη
  8. Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός

Στη βάση της αναθεώρησης αυτής εκπονήθηκε το Χωροταξικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης (2008).

 
Η επόμενη αναθεώρηση του ΓΧΣ και της στρατηγικής ανάπτυξης για το σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου προγραμματίζεται να επισυμβεί σε συνεργασία με ξένους Συμβούλους την περίοδο 2015 - 2017.
 
Μέχρι σήμερα αποπερατώθηκαν δέκα Έργα στην Πανεπιστημιούπολη και ολοκληρώθηκε ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Πολυτεχνική Σχόλη και το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Χώρων Διδασκαλίας 03. Κατά συνέπεια το Χωροταξικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης (2014) έχει ενημερωθεί όπως φαίνεται στο σχετικό σύνδεσμο.