Εκτύπωση

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

Αίτηση μείωσης διδάκτρων/Form of application for reduction in fees/Okul ücreti̇ kısmı i̇ndi̇ri̇m bursu i̇çi̇n di̇lekçe formu

Πρόγραμμα Επιχορήγησης για Μετάφραση Τουρκοκυπριακών Έργων στα Ελληνικά

Kıbrıslı Türk Yunanca dilinde çeviri, yayın işleri sekreterliği ve Kıbrıs Yunanca Sekreterliği Türkçe dilinde yayın, çeviri işleri devlet yardım programı