Εκτύπωση

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014 

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2011-2012

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009

Πρόγραμμα Διαλέξεων- Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009


Discussion in the memory of Hrant Dink, 24 Νοεμβρίου 2017, 18:30

From the Arab revolt to the Arab uprisings: 100 years of political movements in the Arab world - Emeritus Professor Sami Zubaida, Birkbeck College, University of London, 3 Νοεμβρίου 2016, 19.00

Quo Vadis Τουρκία. Εκδήλωση στη μνήμη του Χραντ Ντινκ, 27 Νοεμβρίου 2015, 19.00

Identity and Jihadist Mobilization in Western Europe - Fernando Reinares, Senior Analyst, Elcano Royal Institute

Schism upon Schism: The Emergence and Development of the Bahaʼi Religion - Professor Margit Warburg

The Arab Awakening in 2011: Developments and Prospects - Professor Sari Nusseibeh