Εκτύπωση
  1. Ψηφιακή Συλλογή Καραμανλίδικων Κειμένων

  2. Η ιστορία της Λάρνακας κατά την οθωμανική περίοδο (1571-1878) - Temettuat Defteri #16153 (ML.VRD.TMT. # 16153)
     
  3. Η κατασκευή των θρησκευτικών ταυτοτήτων ανάμεσα στους Τούρκους στην Κύπρο (1925-2010)

  4. The Turkish Cypriots from the Ottoman era to the British colonial system (1856-1931): from a Muslim-Ottoman to a Turkish Cypriot community

  5. Ιστορικό και Ετυμολογικό Λεξικό της Τουρκικής: η Συνέχεια