Εκτύπωση
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοχάρης Σταυρίδης (Πρόεδρος)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Christiane Bulut
Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Ν. Μιχαήλ
 
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Ν. Μιχαήλ (Πρόεδρος)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Christiane Bulut
Λέκτορας Νίκος Μούδουρος
 
Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοχάρης Σταυρίδης (Πρόεδρος)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Ν. Μιχαήλ
Λέκτορας Νίκος Μούδουρος