Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε το 1992, με τους πρώτους του αποφοίτους το 1996. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα λίγα τμήματα Τουρκικών Σπουδών που λειτουργούν στην Ευρώπη και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο καλύπτει όλα τα θέματα της τουρκολογίας: από τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στην Οθωμανική και Τουρκική Ιστορία και από τη Λογοτεχνία στη Γλωσσολογία. Στόχος μας είναι η προαγωγή της έρευνας δίνοντας ταυτόχρονη έμφαση και στη διδασκαλία, η οποία αποσκοπεί όχι απλώς στην κατάρτιση της τουρκικής γλώσσας ως γλώσσας επικοινωνίας αλλά και ως μέσου αξιολόγησης των τουρκικών πηγών. Στο Τμήμα μας εκτός του προπτυχιακού προγράμματος προσφέρεται και μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση μάστερ και διδακτορικού.