Εκπαίδευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (MME)
 
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει και εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους φοιτητές-ραδιοφωνικούς παραγωγούς του, με τίτλο, «Εκπαίδευση στα ΜME».
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια και εργαστήρια από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτιστικής δημιουργίας και άλλα.
 
Παράλληλα, προσφέρονται σεμινάρια και εργαστήρια με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, όπως η ραδιοφωνική παραγωγή, η δημοσιογραφική γραφή, ο ραδιοφωνικός λόγος, φωνητική και ορθοφωνία.
 
Η απασχόληση των φοιτητών στον Ραδιοφωνικό Σταθμό δεν είναι απλά μία ευχάριστη δραστηριότητα, αλλά ευκαιρία για επιμόρφωση σε θέματα εκτός της σχολής φοίτησης, τα οποία διαμορφώνουν τον ενεργό και συνειδητοποιημένο πολίτη του αύριο.